Dinas Bangor: perchnogion newydd yn addo buddsoddiad sylweddol

International Football – Friendly – Wales U16 v Poland U16
Sgorio

Sgorio

Dydd Llun, 6 Meh 2016, 17:15

Mewn cynhadledd i’r wasg brynhawn dydd Llun, cyhoeddodd Glwb Pêl-droed Dinas Bangor bod consortiwm o ardal Caer wedi prynu’r clwb, gyda’r addewid o fuddsoddiad sylweddol.

Mae’r consortiwm, sy’n cael ei arwain gan y Cadeirydd newydd Ivor Jenkins, yn addo buddsoddiad “chwe ffigwr” yn y clwb bob blwyddyn i alluogi’r clwb i gystadlu am y Bencampwriaeth yn Uwch Gynghrair Cymru a chystadlu’n Ewrop.

Yn ôl Jenkins, “rydyn ni yma i herio’r Seintiau Newydd” a bod Bangor yn “gawr sy’n cysgu” allai “fod yn rym gwirioneddol yn Ewrop unwaith yn rhagor.”

“Fe fyddwn ni’n rhoi cant, dau gant, tri chan mil i mewn i’r clwb tan bod ein pocedi ni’n wag,” dywedodd Jenkins.

Gorffennodd Bangor yn nawfed yn Uwch Gynghrair Cymru y tymor diwethaf, gan fethu â chyrraedd Ewrop am y trydydd tro mewn pedwar tymor.

Croesawodd y rheolwr, Neville Powell, y buddsoddiad gan ddweud bod y clwb “eisiau bod yn ôl yn Ewrop ac yn codi tlysau” ond dywedodd na fyddai hynny’n golygu rhoi stop ar gyfleoedd i chwaraewyr ifanc lleol yn y tîm.

Bydd y bwrdd presennol yn camu o’r neilltu ar unwaith wrth i’r consortiwm lenwi’r seddi ar fwrdd y cyfarwyddwyr, gyda chadeirydd Cymdeithas Cefnogwyr y clwb yn cael gwahoddiad i ymuno â’r bwrdd rheoli.

Yn ôl y cyn-gadeirydd, Dilwyn Jones, “fe osodon ni’r sylfaeni ond bydd y staff newydd yn mynd â ni i’r lefel nesaf.”