Dinbych yn brwydro’n galed ond Y Seintiau Newydd yw pencampwyr Cwpan Word

YSN Word
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Sul, 24 Ion 2016, 13:22

Fe aeth tlws cynta’r tymor i’r Seintiau Newydd wrth i’r deiliaid ddal eu gafael ar y tlws drwy drechu Dinbych (2-0) gan sicrhau’r gwpan am y 7fed tro yn eu hanes.

Ond fe all cochion Dinbych fod yn hynod o falch o’u perfformiad ar ôl cadw’r sgôr yn isel ac yn barchus er i sawl ddarogan y byddai hi’n grasfa i’r tîm o Gynghrair Undebol Huws Gray.

Heidiodd dros fil o gefnogwyr i Barc MBi Maesdu i wylio’r rownd derfynol gyda’r rhan fwyaf o rheiny yn drigolion o Ddinbych ac roedd na awyrgylch arbennig yn y maes gyda’r dorf mewn hwyliau da.

Roedd Dinbych yn drefnus yn amddiffynnol ac fe gymrodd hi 10 munud cyn i’r Seintiau gael eu hergyd cyntaf at y gôl drwy Simon Spender.

Daliodd Dinbych eu tir am 25 o funudau cyn i groesiad berffaith Chris Marriott ddod o hyd i Matty Williams beniodd i gefn y rhwyd yn erbyn ei dref enedigol.

Ar yr egwyl, fe eilyddwyd amddiffynnwr Dinbych, Tony Davies oedd wedi datgymalu ei ysgwydd yng nghanol yr hanner cyntaf ond wedi parhau i chwarae er waetha’r anaf.

Bron i chwarter awr i fewn i’r ail hanner ac fe ddyblodd YSN eu mantais gyda Michael Wilde yn amseru ei rediad yn berffaith i benio croesiad Adrian Cieslewicz heibio i golwr Dinbych, Elliot Power.

Daeth yr eilydd, Paul Hart yn agos i rwydo i Ddinbych gyda foli feiddgar aeth fymryn dros y trawst.

Ond heblaw am hynny, roedd hi’n brynhawn tawel i’r capten Paul Harrison rhwng y pyst i’r Seintiau, ac er na chyffyrddodd o’r bêl rhyw lawer yn ystod y gêm, fe gafodd roi ei ddwylo ar y tlws wedi’r chwiban olaf a chodi Cwpan Word wrth i’r clwb o Groesoswallt gymryd y cam cyntaf tuag at gwblhau’r trebl am yr ail flwyddyn yn olynol.