Dylan Ebenezer: Gêm rhyngwladol gyntaf

ebz-gem-gyntaf
Sgorio

Sgorio

Dydd Mercher, 1 Meh 2016, 07:00

Cymru 1-1 Brasil, 12 Mehefin 1983, Parc Ninian, Caerdydd

Nid hon oedd y gêm ryngwladol gyntaf i mi weld, ond hon oedd y gêm ryngwladol gyntaf daniodd fy obsesiwn gyda’r tîm cenedlaethol, obsesiwn sydd wedi para dros dri degawd bellach.

Fe ddechreuodd Dad fynd â fi i wylio Arsenal pan on i ‘mond tua pedair oed ac on i wrth fy modd yn cael mynd i Lundain ac i Highbury.

Roedd Dad yn mynd â fi i wylio Cymru hefyd ond doedd gemau y rhyngwladol ddim mor arbennig â’r tripiau i’r ddinas fawr i weld Arsenal.

Yna ar ôl rhyw bum mlynedd o ddewis fy nghlwb dros fy ngwlad, fe ddaeth y gêm newidiodd y cyfan – Cymru’n erbyn Brasil ar Barc Ninian yn 1983.

Roedd hi’n flwyddyn ers Cwpan y Byd Sbaen ’82 ac on i wrth fy modd gyda tîm Brasil y cyfnod, yn llawn enwau fel Zico a Sócrates, ac on i’n methu credu eu bod nhw wedi dod i Gymru i chwarae.

Mae gen i atgofion clir o’r diwrnod – roedd hi’n ganol haf a gwres yr haul yn danbaid.

Dwi’n cofio’r lliwiau mor llachar y diwrnod hwnnw – cae Parc Ninian mor wyrdd, crysau Cymru mor goch a chrysau melyn Brasil bron yn disgleirio.

Os on i’n methu credu bod Brasil wedi dod i Gymru yn y lle cyntaf, on i’n sicr yn methu credu fy llygaid pan aeth Cymru ar y blaen!
Sgoriodd Brian Flynn – o bawb – gyda pheniad i roi Cymru ar y blaen.

Gorffennodd hi’n un yr un ond odd hi’n teimlo fel buddugoliaeth.

O’r gêm yna ymlaen, on i’n hooked. Odd y tîm cenedlaethol wedi cael gafael arna i a dy’n nhw’n dal heb adael i fynd!

Bydd Dylan Ebenezer yn rhan o dîm S4C ar gyfer UEFA Euro 2016 lle bydd holl gemau Cymru i’w gweld yn fyw ar S4C.