Ein gwrthwynebwyr: Gwlad Belg

International Football – UEFA Euro 2016 – Qualifying Round Group B – Wales v Belgium
Sgorio

Sgorio

Dydd Mercher, 29 Meh 2016, 13:20

Rydym ni’n gwybod bellach mai Gwlad Belg fydd ein gwrthwynebwyr yn rownd yr wyth olaf, a does dim angen llawer o gyflwyniad gan i Gymru wynebu’r Belgiaid yn rowndiau rhagbrofol Ewro 2016 a rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2012!

A thra bod y rhan fwyaf o wybodusion Ewrop yn glafoerio dros berfformiad tîm Marc Wilmots yn erbyn Hwngari nos Sul, bydd pob Cymro a Chymraes y cofio’r fuddugoliaeth wych dros Wlad Belg yng Nghaerydd fis Mehefin diwethaf.

Roedd clywed yr anthem yn atseinio o amgylch Stadiwm Dinas Caerdydd gydag 20 munud yn weddill a chyda Cymru 1-0 ar y blaen yn rhywbeth fydd yn aros yn y cof am byth ac yn sicr yn un o uchafbwyntiau’r ymgyrch i gyrraedd Ffrainc.

Ac wrth edrych yn ôl trwy hanes mae sawl uchafbwynt a sawl carreg filltir wedi bod mewn gemau rhwng Cymru a Gwlad Belg.

Sgoriodd Ryan Giggs ei gôl rhyngwladol gyntaf dros Gymru yn erbyn Gwlad Belg pan yn fachgen 19 mlwydd oed ar Barc yr Arfau ym 1993 ac ym mis Hydref 2013 daeth Harry Wilson y chwaraewr ieuengaf erioed i ennill cap dros Gymru werth ddod ymlaen fel eilydd ym Mrwsel.

Ond yn fwy nodweddiadol nag unrhyw ystadegyn arall, ym 1949 daeth Gwlad Belg y wlad cyntaf o du allan i Ynysoedd Prydain i chwarae gêm ar dir Cymreig.

Roedd Cymru, ynghyd â gweddill gwledydd Ynysoedd Prydain wedi gadael corff llywodraethol y byd pêl-droed, FIFA, ym 1928 yn dilyn ffrae dros ddiffiniad FIFA o chwaraewyr amatur ac o’r herwydd, prin iawn oedd gemau Cymru gyda gwledydd tu allan i Ynysoedd Prydain.

Yn wir, rhwng 1876 a 1949 dim ond dwy gêm chwaraeodd Gymru yn erbyn unrhyw wlad arall – y ddwy yn erbyn Ffrainc ym Mharis.

Ond ar ôl ail ymuno â FIFA ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd, penderfynodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru drefnu taith i’r cyfandir ym 1949 gyda gemau yn erbyn Portiwgal, Gwlad Belg a’r Swistir.

Roedd y daith yma yn nodweddiadol, nid yn unig am fod y daith cyntaf i’r cyfandir, ond am fod y tro cyntaf erioed i Gymru orfod newid lliw eu crysau gan fod y tri gwrthwynebydd hefyd yn gwisgo coch.

Dewisodd y Gymdeithas Bêl-droed wisgo crysau melyn … neu chrysau lliw “cennin Pedr” fel a’u disgrifir yng nghofnodion y Gymdeithas!

Colli oedd hanes Cymru yn y dair gêm, gan gynnwys colled 1-3 yn Liege yn erbyn y Belgiaid, ond talwyd y pwyth yn ôl ym mis Tachwedd 1949 wrth i Wlad Belg deithio i Gaerdydd.

Rhwydodd Trevor Ford hat-tric wrth i Gymru ennill 5-1 ar Barc Ninian o flaen torf o 35,000 oedd wedi dod i weld pêl-droed ecsotig y cyfandir am y tro cyntaf!

Tîm amatur oedd gan Gwlad Belg bryd hynny ac mae’r Rode Duivels wedi dod yn bell iawn ers y dyddiau hynny gyda’r tîm yn ail ar restr detholion Fifa erbyn hyn.

Bydda’i buddugoliaeth nos Wener yn sicrhau canlyniad hyd yn oed fwy hanesyddol na’r cyfarfod cyntaf rhwng y ddwy wlad agorodd y drws ar gystadlu yn erbyn timau Ewrop yn y lle cyntaf.

Ymunwch â Dylan Ebenezer ac Owain Tudur Jones ar gyfer gêm FYW Cymru v Gwlad Belg nos Wener am 7.30 ar S4C