Iwan Roberts: Gêm rhyngwladol gyntaf

iwan-gem-gyntaf
Sgorio

Sgorio

Dydd Iau, 2 Meh 2016, 10:28

Cymru 1-2 Yr Iseldiroedd, 11 Hydref 1989, Y Cae Ras, Wrecsam

Er i mi wylio Cymru fel ffan am flynyddoedd, mae’n rhaid i mi ddewis fy nghap cyntaf fel y gêm rhyngwladol cyntaf mwyaf cofiadwy i mi.

Ges i fy ngalw i’r garfan rhyngwladol am y tro cyntaf ym mi Ebrill 1989 ar gyfer gêm gyfeillgar yn erbyn Israel yn Tel Aviv a dwi’n cofio troi fyny i’r maes awyr fel bachgen ysgol nerfus.

Roeddwn i yn eistedd drws nesaf i Mark Hughes ar yr awyren i Tel Aviv. Roedd Sparky newydd symud yn ôl i Manchester United ar ôl cyfnodau gyda Barcelona a Bayern Munich felly dyma feddwl byddai na ddigon o sgwrs i’w gael.

“Sut le ydi Barcelona?” medda fi. “Iawn,” medda fo. “Nes ti hoffi Munich?” medda fi. “Do,” medda fo … ar ôl tua dwsin o atebion un gair nes i sylwi nad oedd o wir eisiau siarad rhyw lawer!

Doedd o ddim byd personol, pan oedd o’n reolwr ar Gymru, roedd Sparky yn grêt efo fi, ond fel un o’r chwaraewyr profiadol yn y garfan, roedd ganddo ei fêts yn barod.

Mae’n rhaid i mi ddeud mai Neville Southall oedd yr un chwaraewr profiadol oedd yn edrych ar ôl y bois ifanc yn y garfan. Oedd, roedd o’n ddigon parod i ymuno yn y tynnu coes a’r triciau yn yr ystafell newid, ond roedd o’n un am gadw cefn y bois ifanc.

Y tro nesaf i mi ymuno â’r garfan oedd ym mis Hydref 1989. Roedden ni’n chwarae yn erbyn Yr Iseldiroedd ar Y Cae Ras ac roedd ’na chwaraewr ifanc arall yn y garfan am y tro cyntaf bryd hynny; Gary Speed.

Dwi’n cofio cerdded i mewn i’r ystafell newid a gweld y bachgen ifanc ‘ma yn ei dracwisg Leeds United ac er na chafodd o ei le ar y fainc ar gyfer y gêm honno, fe wnaeth ei farc ar y gêm yng Nghymru am flynyddoedd i ddod.

Ond oherwydd anafiadau i Mark Hughes ac Ian Rush, roeddwn i a Malcolm Allen wedi cael ein lle yn y llinell flaen ar gyfer y gêm yn erbyn Pencampwyr Ewrop.

Mae hi’n eiliad na’i byth anghofio, dyma ydi uchelgais pob pêl-droediwr ac wrth gerdded i’r maes dwi’n cofio meddwl fod hanner y brif stand wedi dod o Ddyffryn Ardudwy a Llanuwchllyn i fy nghefnogi!

Roeddwn i’n chwarae yn erbyn Ronald Koeman a dwi dal i ddeud hyd heddiw fod o’r chwaraewr gorau i mi wynebu. Roedd o’n gorfforol gryf ac yn hynod o gyfforddus ar y bêl rhywbeth mae pob blaenwr yn ei gasau mewn amddiffynnwr!

Colli oedd hanes Cymru 2-1 efo Mark Bowen yn rhwydo gôl gysur. Ges i ddim y gêm orau erioed a ges i fy eilyddio wedi awr o chwarae … ges i ddim cic, ond ges i gap!

Bydd Iwan Roberts yn rhan o dîm S4C ar gyfer UEFA Euro 2016 lle bydd holl gemau Cymru i’w gweld yn fyw ar S4C.