Malcolm Allen: Gêm rhyngwladol gyntaf

mal-gem-gyntaf
Sgorio

Sgorio

Dydd Gwener, 3 Meh 2016, 07:00

Cymru 4-1 Lloegr, 17 Mai, 1980, Y Cae Ras, Wrecsam

Fy gêm ryngwladol gynta’ i fel cefnogwr oedd Cymru’n curo Lloegr 4-1 ar y Cae Ras yn yr Home Internationals yn 1980.

Aethon ni draw fel teulu o Deiniolen i Wrecsam; mam yn mynd i weld y teulu gan ei bod hi’n dod o’r ardal a taid, dad a fi’n mynd i’r gêm.

Ar y ffordd yn cerdded i’r gêm yng nghanol y dorf o’r holl bobl, nes i gipio papur pumpunt oddi ar y llawr – ro’dd hynny’n lot o bres i fi achos on i ‘mond yn cael £1.40 yr wythnos am wneud rownd bapur!

Dwi’n cofio mynd i mewn i’r Cae Ras a methu credu faint o dorf oedd yn llenwi’r lle.

On i’n sefyll tu ôl i’r gôl ar y Kop a pan aeth y gôl gyntaf i mewn, dyma fi’n cael fy ngwthio i’r tu blaen. Roeddwn i’n styc ymysg y bobl ac yn methu gweld y dathlu!

Falle mai’r lle saffaf oedd ar y cae y diwrnod hwnnw ond dwi’n cofio’r emosiwn yn llenwi’r lle, yr holl dorf yn canu a gweiddi efo’i gilydd.

Ro’dd hi wastad wedi bod yn freuddwyd i fi chwarae dros Gymru, ond ar ôl gwylio’r gêm yna ar y Cae Ras a’r angerdd dros ein gwlad yn llenwi’r lle, dyna pryd drodd hi’n fwy na breuddwyd. Ro’dd rhaid i fi gael chwarae i Gymru.

Yn Saudi Arabia nes i wireddu’r freuddwyd, chwe mlynedd yn ddiweddarach.

Ro’dd yr awyrgylch yn hollol wahanol y diwrnod hwnnw – doedd ‘na ddim llawer o bobl yn y stadiwm ond doedd hynny’n poeni dim arna i.

Ro’dd ‘na drac rhedeg rownd y cae a pan gerddon ni i’r maes o du ôl i’r gôl, nes i faglu ar y trac a syrthio ar fy ngwyneb!

Bron i fi ddisgyn ar Mickey Thomas, odd yn cerdded o ‘mlaen i, a dyma Mickey yn troi a marw chwerthin yn fy ngweld i ar y llawr.

Ma’n rhaid mod i’n fwy nerfus nac on i’n meddwl!

Do’n i ddim yn meddwl faswn i’n cael fy nghap cyntaf fi yn fanna, ond dyma Mike England yn troi ata i ar y fainc yn yr ail hanner ac yn dweud “cynhesa fyny” – y peth nesa’, fe ddaeth breuddwyd yr hogyn bach yna ar y Cae Ras yn wir.

Bydd Malcolm Allen yn rhan o dîm sylwebu S4C ar gyfer UEFA Euro 2016 lle bydd holl gemau Cymru i’w gweld yn fyw ar S4C.