Mel Charles: 1935-2016

2-admiral-coch
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mercher, 28 Medi 2016, 06:47

Bu farw Mel Charles, enillodd 31 cap i Gymru, yn 81 mlwydd oed.

Yn frawd iau i John Charles, roedd Mel yn rhan o’r tîm gyrhaeddodd Rownd yr Wyth Olaf yng Nghwpan y Byd 1958.

Chwaraeodd bron i 400 o gemau i Abertawe, Arsenal a Chaerdydd cyn chwarae i Borthmadog a Hwlffordd tua diwedd ei yrfa.

Roedd Charles yn enw cyson yn nhîm Abertawe’n yr Ail Adran drwy gydol y 1950au, cyn iddo symud i Arsenal yn yr Adran Gyntaf am ffi oedd yn record ar y pryd yn 1959.

Fel ei frawd, gallai chwarae fel amddiffynnwr canol neu blaenwr a sgoriodd 6 gôl i Gymru, gan godi Cwpan Cymru gyda Chaerdydd yn 1964.

Er bod teitl ei hunangofiant ‘Yng Nghysgod Cawr’ yn cyfeirio at ei frawd enwocach, does dim amheuaeth y bydd Mel Charles yn cael ei gofio fel un o gewri pêl-droed Cymru ac un o arwyr 1958.

Uchod mae teyrnged i Mel Charles gan gyn-golwr Cymru, Dai Davies.