Nic Parry: Gêm rhyngwladol gyntaf

nic-gem-gyntaf
Sgorio

Sgorio

Dydd Mawrth, 7 Meh 2016, 07:00

Bwlgaria 1-0 Cymru, 16 Tachwedd 1983, Stadiwm Vasil Levski, Sofia

Bwlgaria yn erbyn Cymru oedd y gêm gyntaf fyw o bêl-droed ar S4C ym mis Tachwedd 1983 a minnau’n sylwebu arni gyda Dai Davies yn ail lais.

Y gêm yn Sofia oedd fy nhrip tramor cyntaf ac roedd hi’n daith ofnadwy i gyrraedd y ddinas. Doedd Wal Berlin dal heb ddisgyn a’r siopau yn gwbl foel yn eu ffenestri.

Roedd y daith yn fedydd tân go iawn i mi yn fy ugeiniau cynnar yng nghanol hacs go iawn, newyddiadurwr caled Stryd y Fflyd, oedd yn gwneud i yfed yn y Brifysgol yn Aberystwyth edrych fel trip Ysgol Sul cynradd!

Fe ges i agoriad llygad go iawn a gorfod tyfu fyny’n gyflym yn y byd darlledu.

Roedd ‘na eira difrifol yn syrthio ar ôl i ni gyrraedd Bwlgaria ac ar ôl yr holl daith, roedd pob arwydd yn dweud bod y gêm yn mynd i gael ei gohirio.
Ond yna, ychydig oriau os hynny cyn y gic gyntaf, fe gliriwyd digon o eira o’r cae i’r gêm gael mynd yn ei blaen!

Roedd y pwyntiau sylwebu mewn booths a’r gohebyddion i gyd wrth eu bodd gan bod y tymheredd ymhell o dan y rhewbwynt.
Ond do’n i ‘rioed wedi sylwebu mewn booth tu ôl i wydr – ro’n i wastad allan mewn caeau yn sylwebu i Radio Cymru – ac roedd y ffenestri yn fudr eithriadol a bron yn amhosib gweld allan ohonyn nhw.

Er mai dim ond 8,000 o bobl oedd yn mynd i fod yn y stadiwm a digonedd o le gwag ar ôl, roedd yr awdurdodau’n benderfynol nad oedden ni’n cael mynd allan i’r awyr agored i sylwebu.

Y sylwebydd Saesneg oedd y diweddar Hugh Johns, sylwebodd ar bedair rownd derfynol Cwpan y Byd, ac roedd Hugh yn ddyn styfnig ac yn gwrthod sylwebu tu ôl i’r gwydr.

Felly dyma Hugh yn tynnu screwdriver allan o’i fag a dechrau tynnu’r paen o wydr oddi ar flaen y booth. Roedd hi’n ffenest anferth – tua pedair troedfedd ar draws ac o leiaf pum troedfedd i lawr – a finnau’n ei helpu i ddad-sgriwio’r ffenest o’i lle a’i thynnu allan.

Pan ddaeth yr amser i sylwebu ar y gêm, roedden ni’n rhewi a gohebyddion y gwledydd eraill yn edrych arnon ni fel pe baen ni’n hollol wirion!

Ac ar ben y cyfan, dyma dîm Bwlgaria yn rhedeg i’r maes – oedd dal wedi’i amgylchynu gan yr eira – ac roedden nhw’n gwisgo gwyn!

Bydd Nic Parry yn rhan o dîm sylwebu S4C ar gyfer UEFA Euro 2016 lle bydd holl gemau Cymru i’w gweld yn fyw ar S4C.