Owain Tudur Jones: Gêm rhyngwladol gyntaf

Sgorio

Sgorio

Dydd Mercher, 8 Meh 2016, 13:45

Cymru 1-3 Yr Alban, 25 Mai 2011, Stadiwm Aviva, Dulyn

Dwi heb ddewis fy nghap cyntaf fel y “gêm rhyngwladol gyntaf” i mi, ond yn hytrach wedi dewis y tro cyntaf i mi cael fy newis i gychwyn gêm dros Gymru a hynny yn erbyn Yr Alban yng nghystadleuaeth Cwpan Carling yn Nulyn.

Ro’n i’n Norwich pan enillon ni ddyrchafiad i’r Uwch Gynghrair yn 2010-11 ond doeddwn i heb chwarae bron iawn i ddim y tymor yna.

Es i ar fenthyg i Yeovil a Brentford, wedyn ges i fy ngalw’n ôl i Norwich efo dau neu dri mis o’r tymor i fynd ond do’n i ddim yn chwarae, ro’n i ar y fainc weithiau, ond heb doeddwn i gicio pêl yn gystadleuol i’r tîm.

Gan bod ni wedi ennill ddyrchafiad roedd ‘na ddathliadau’n cael eu trefnu gyda’r clwb yn mynd â’r garfan i Las Vegas i ddathlu ar ddiwedd y tymor.

Ro’dd ‘na ambell chwaraewr yng ngharfan Norwich yn mynd i chwarae yn Nulyn fel Andrew Crofts i Gymru a Russell Martin i’r Alban, felly doedden nhw ddim yn mynd yn rhy wirion yn Vegas gan eu bod nhw’n gwybod bod ganddyn nhw gemau rhyngwladol yn dod yn yr wythnosau nesaf.

Gyda fi heb chwarae ers mis Chwefror ac heb fod mewn carfan Cymru dan Gary Speed, on i’n meddwl bod y dyddiau o wisgo’r crys coch wedi pasio, felly dyma fi’n mynd amdani go iawn yn Las Vegas gyda’r dathlu cyn dod ‘nôl i Brydain!

Tua deuddydd ar ôl cyrraedd adre ac wedi ‘blino’ braidd ar ôl y dathlu a’r jetlag, on i’n chwarae gêm o golff yn y Celtic Manor gyda ffrind.

Pan oeddwn i ar y nawfed twll, dyma’r ffôn yn canu a Dad yn dweud bod y Gymdeithas Bêl-droed yn trio cael gafael arna i i adael i fi wybod mod i’n rhan o garfan Cymru.

Gan mod i wedi bod allan o’r garfan ers o leia’ dwy flynedd ac heb chwarae ers pedwar mis, roeddwn i dan yr argraff mai mynd i Ddulyn, ymarfer gyda’r tîm a pheidio cael cap fydda’n digwydd, felly on i’n teimlo ar y pryd bod fy ngwyliau haf i newydd gael eu sbwylio!

Ac i wneud pethau’n waeth roedd popeth adre’n y tŷ yn Norwich felly ro’dd rhaid i fi yrru’n ôl o dde Cymru i nôl fy sgidiau pêl-droed a pasport, cyn gyrru’n syth yn ôl wedyn i Gaerdydd i ymuno efo’r garfan, jyst i ychwanegu at y blinder eto!

Gan bod ‘na ddwy gêm yr wythnos honno – gêm yr Alban ac yna gêm Gogledd Iwerddon ddeuddydd yn ddiweddarach – roedd hi’n amlwg yn syth bod Gary Speed eisiau osgoi anafiadau ar ddiwedd y tymor ac felly am chwarae dau dîm hollol wahanol yn y ddwy gêm.

Roedd hynny’n golygu mod i’n mynd i ddechrau fy gêm gyntaf yng nghrys Cymru, yn syth ar ôl dod adre o Las Vegas!

Fel aeth pethau, ges i hanner cyntaf parchus ofnadwy yn erbyn yr Alban ac er blino dipyn bach yn yr ail hanner, on i wedi gwneud digon i ennill ail gap mewn wythnos yn erbyn Gogledd Iwerddon.

Erbyn heddiw mae gen i rôl gwbwl wahanol ar ddiwrnod gêm rhyngwladol ac er cymaint o fraint fydd bod ar ochr y cae ar gyfer gemau Euro 2016, does na ddim byd yn cymharu â’r fraint enfawr o dynnu’r crys coch yna ymlaen.

Bydd Owain Tudur Jones yn rhan o dîm S4C ar gyfer UEFA Euro 2016 lle bydd holl gemau Cymru i’w gweld yn fyw ar S4C.