Perchnogion newydd i’r Swans

abertawe-cynhadledd-2
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Gwener, 22 Gor 2016, 14:34

Wedi’r cadarnhad swyddogol nos Iau fod gan glwb pêl-droed Abertawe berchnogion newydd, cynhaliwyd cynhadledd i’r wasg fore Gwener (Gorffennaf 22) yn Stadiwm Liberty.

Trefnwyd y gynhadledd yn wreiddiol ar gyfer bore ac yna prynhawn Iau, ond bu’n rhaid gohirio oherwydd anghydfod cyffreithiol rhwng dau o’r cyfranddalwyr lleiafrifol.

Yn dilyn yr oedi, daeth cadarnhad o’r diwedd fod y clwb wedi ei werthu i gonsortiwm Americanaidd ar ôl iddynt gyhoeddi llythyr agored i gefnogwyr y clwb.

Stephen Kaplan a Jason Levien yw’r Americanwyr sydd yn arwain y consortiwm. Mae gan y ddau brofiad ym myd chwaraeon yn barod gyda Kaplan yn Is-Gadeirydd Gweithredol tîm pêl-fasged Memphis Grizzlies yn yr NBA, a Levien yn berchennog cyffredinol tîm pêl-droed DC United yn yr MLS.

Cadarnhaodd Levien yn y gynhadledd fod y consortiwm wedi prynu siar yn cyfateb i 68% o’r clwb sydd yn chwarae yn Uwch Gynghrair Lloegr mewn buddsoddiad sydd werth oddeutu £100 miliwn.

Roedd Cadeirydd Abertawe, Huw Jenkins, yn bresennol yn y gynhadledd a phwysleisiodd Levien y byddai Jenkins yn parhau yn y rôl hon.

Y ddau brif her i’r perchnogion newydd fydd argyhoeddi’r cefnogwyr fod y clwb mewn dwylo da, a chryfhau’r garfan mewn da bryd ar gyfer y tymor newydd fydd yn dechrau ar Awst 13eg pan fydd Francesco Guidolin a’i dîm yn herio newydd-ddyfodiaid Burnley ar Turf Moor.