Port Talbot a Chaernarfon yn colli eu hapêl

Uwch Gynghrair Cymru Dafabet
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Iau, 21 Apr 2016, 14:41

Mae Port Talbot wedi methu sicrhau Trwydded Ddomestig Cymdeithas Bêl-droed Cymru, sydd yn hanfodol i gystadlu yn Uwch Gynghrair Cymru Dafabet, ac o’r herwydd mae’r clwb yn colli eu lle yn yr Uwch Gynghrair ar gyfer tymor nesaf.

Roedd y Gwŷr Dur wedi apelio yn erbyn y penderfyniad i wrthod rhoi Trwydded Ddomestig a Thrwydded UEFA iddynt,, ond heddiw (Ebrill 21) cadarnhawyd y penderfyniadau gan banel apêl annibynnol yng Nghaerdydd.

Methu wnaeth apêl Caernarfon yn erbyn yr amharodrwydd i roi Trwydded Ddomestig hefyd, olygai nad oes modd i’r Caneris esgyn i’r Uwch Gynghrair eleni, hyd yn oed petae nhw yn gorffen ar frig Cynghrair Undebol Huws Gray ar ddiwedd y tymor.

Port Talbot yn colli eu lle a Chaernarfon yn methu codi, ond roedd yna newyddion gwell i glwb Met Caerdydd wrth i’r myfyrwyr ennill eu hapêl nhw. Gyda’r Drwydded Ddomestig wedi ei sicrhau, bydde gorffen ar frig Cynghrair Nathaniel Cars y De yn sicrhau fod unai Met Caerdydd neu Y Barri yn codi i’r brif adran y tymor nesaf.

Clybiau Domestig Trwyddedig Cymdeithas Bêl-droed Cymru 2016/17:
1. Aberystwyth
2. Airbus UK
3. Bangor
4. Caerfyrddin
5. Derwyddon Cefn
6. gap Cei Connah
7. Hwlffordd
8. MBi Llandudno
9. Met Caerdydd
10. Y Bala
11. Y Barri
12. Y Drenewydd
13. Y Fflint
14. Y Rhyl
15. Y Seintiau Newydd