Port Talbot yn gofyn i’r Gymdeithas Bêl-droed ail-ystyried dyfarniad eu Trwydded Ddomestig.

andrew-edwards-1
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mercher, 27 Apr 2016, 14:02

Andrew Edwards, cyfarwyddwr Port Talbot yn esbonio fod honiadau betio yn erbyn y clwb yn ffactor wrth fethu sicrhau’r Drwydded Ddomestig.

Ar ôl tymor aflwyddiannus, gyda thîm Andy Dyer yn gorffen yn y 10fed safle yn Uwch Gynghrair Cymru, cafodd y Gwŷr Dur eu taro gyda’r newyddion eu bod wedi methu yn eu hymdrechion i dderbyn y Drwydded ddomestig ar gyfer tymor 2016/17.

Roedd y Gwŷr Dur wedi apelio yn erbyn y penderfyniad i wrthod rhoi Trwydded Ddomestig a Thrwydded UEFA iddynt, ond cadarnhawyd y penderfyniadau gan banel apêl annibynnol yng Nghaerdydd wythnos diwethaf.

Mewn cyfweliad gyda Sgorio (fideo ar gael uchod), esboniodd Andrew Edwards fod Port Talbot wedi ysgrifennu at y Gymdeithas yn cwestiynu eu penderfyniad gan gredu ni ddylai unrhyw honiad presennol yn erbyn y clwb gael ei ystyried yn nyfarniad terfynol y Drwydded Ddomestig.

Fel ym mae pethau’n sefyll, mi fydd Port Talbot yn cael eu gorfodi i ddisgyn i Gynghrair Nathaniel Cars y De ar gyfer tymor 2016/17 oherwydd diffyg Trwydded Ddomestig ar gyfer y tymor nesaf.