Rhagolwg: Cymru v Georgia

International Football – Friendly – Wales v Georgia
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Gwener, 7 Oct 2016, 15:19

Brynhawn Sul mi fydd Cymru yn croesawu Georgia i Stadiwm Dinas Caerdydd wrth i dîm Chris Coleman geisio parhau â’u dechrau da yng Ngrŵp D yng ngemau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018, ac mi fydd uchafbwyntiau estynedig o’r gêm ar Sgorio yn dilyn y gêm am 10:30 ar S4C.

Wedi dwy gêm mae Cymru ar frig Grŵp D, ond hynny ar wahaniaeth goliau yn unig gan eu bod yn hafal ar bwyntiau gyda Serbia, Awstria a Gweriniaeth Iwerddon ar bedwar pwynt yr un, ar ôl un buddugoliaeth ac un gêm gyfartal i’r bedair gwlad hyd yma.

Mae gwrthwynebwyr Cymru ddydd Sul yn dal i ddisgwyl am eu pwynt cyntaf yn y grŵp ar ôl colli eu dwy gêm agoriadol yn erbyn Awstria a Gweriniaeth Iwerddon.

Ond dyw Cymru erioed wedi curo Georgia…

Mae’r gwledydd wedi cwrdd deirgwaith a Georgia sydd wedi ennill y dair gêm yn y gorffennol.

Canlyniadau benben:
20/08/08 – Cymru 1-2 Georgia
07/06/95 – Cymru 0-1 Georgia
16/11/94 – Georgia 5-0 Cymru

Enillodd Georgia 5-0 yn y gêm gyntaf rhwng y gwledydd nôl yn Nachwedd 1994 gyda cyn-flaenwr Newcastle, Temur Ketsbaia yn rhwydo ddwywaith i Georgia.

Colli 1-2 wnaeth Cymru y tro diwethaf i’r gwledydd gwrdd mewn gêm gyfeillgar dros wyth mlynedd yn ôl wrth i’r Georgiaid sgorio’r gôl fuddugol yn yr eiliadau olaf, wedi i Jason Koumas roi Cymru ar y blaen yn yr hanner cyntaf.

Bellach mae Cymru 127 o lefydd yn uwch na Georgia ar restr detholion FIFA ac felly yn ffefrynnau mawr i ennill y gêm brynhawn Sul.

Dyw Georgia erioed wedi cyrraedd prif gystadleuaeth ac ar ôl dim pwynt wedi’w dwy gêm agoriadol yn yr ymgyrch bresennol mae hi’n anodd gweld hynny’n newid yn y dyfodol agos.

Mae’n debygol y bydd rhaid i Gymru ymdopi heb y chwaraewr canol cae, Joe Allen cafodd ei orfodi oddi ar y cae gydag anaf ar ôl sgorio gôl fendigedig yn Fienna nos Iau.

Mi fydd hi’n golled fawr i Gymru o ystyried bod Aaron Ramsey a Jonny Williams hefyd yn absennol oherwydd anafiadau.

Bydd Nic Parry a Malcolm Allen yn dod a’r sylwebaeth Gymraeg o Gaerdydd, gyda cyn-chwaraewyr Cymru, Dai Davies ac Owain Tudur Jones yn ymuno â Dylan Ebenezer i ddadansoddi’r perfformiad wrth i’r daith barhau ar y ffordd i Gwpan y Byd Rwsia 2018.

Uchafbwyntiau Cymru v Georgia ar S4C nos Sul, 9 Hydref am 22:30.