Rhagolwg: Dinbych v Y Seintiau Newydd (Rownd Derfynol Cwpan Word)

rownd derfynol cwpan word 23 01
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Gwener, 22 Jan 2016, 14:37

Tybed a fydd hi’n stori dylwyth teg yntau’n ddiwrnod i’w anghofio i glwb pêl-droed Dinbych, sy’n herio pencampwyr Cymru, Y Seintiau Newydd, yn rownd derfynol Cwpan Word ar Barc MBi Maesdu brynhawn Sadwrn.

Cwmni ‘theWord’ yw noddwyr Cwpan y Gynghrair am y pedwerydd tymor yn olynol ac mae’r Seintiau Newydd yn anelu i gipio’r tlws am y 7fed tro yn eu hanes, ac am yr ail flwyddyn yn olynol.

Y Seintiau Newydd yw tîm mwyaf llwyddiannus Cwpan y Gynghrair (6 tlws), o flaen y Barri gododd y tlws bedair gwaith (yn olynol). Mae Caerfyrddin, Caersws a Lido Afan wedi ennill y tlws deirgwaith.

Ond y sioc mawr eleni yw nad tîm o Uwch Gynghrair Cymru fydd yn mynd benben gyda’r pencampwyr yn y rownd derfynol, ond y tîm sy’n 5ed yn Nghynghrair Undebol Huws Gray, ac un o’r pedwar clwb o’r dewis dethol (wildcards) sydd wedi cyrraedd y ffeinal, sef Dinbych.

Ffaith difyr! Does dim un o’r tri tîm i chwarae ym mhob tymor o’r gynghrair – Aberystwyth, Bangor a’r Drenewydd – wedi ennill Cwpan y Gynghrair!

Dinbych yw’r tîm cyntaf o du allan i UG Cymru i gyrraedd y ffeinal, ond ar ôl curo tri tîm o’r uwch gynghrair, yn ogystal a rhoi cweir Hotspur Caergybi ar eu tomen eu hunain, mae cochion Dinbych yn sicr wedi haeddu eu lle yn y rownd derfynol.

Mae Dinbych wedi synnu pawb drwy guro Y Rhyl (2-4), Hotspur Caergybi (0-4), Airbus UK (2-1 way) a gap Cei Connah (1-0) i sicrhau eu lle yn y rownd derfynol.

Dywedodd rheolwr Dinbych, Gareth Thomas:
‘It’s been labelled as the biggest game in the club’s history and it’s one we’re all looking forward to. At the end of the day you want to pit your wits against the best sides and TNS are the best side in Welsh football.’

Enillodd YSN Gwpan Word y tymor diwethaf wrth guro’r Bala 3-0 yn y ffeinal ar Barc Latham gyda Scott Quigley yn ennill gwobr Seren y Gêm ar ôl sgorio ddwywaith gyda Chris Seargeant yn sgorio’r llall.

Eleni, mae’r Seintiau wedi curo Treffynnon (7-1), Port Talbot (3-1) a Chaerfyrddin (4-1) i gyrraedd y rownd derfynol gyda prif sgoriwr y gystadleuaeth, Greg Draper, yn sgorio 7 o goliau’r Seintiau (5 o rheiny yn erbyn Treffynnon).

Mae gan Scott Quigley record sgorio wych yn y gwpan hefyd, ac mae wedi sgorio oleiaf unwaith yn chwe gêm ddiwethaf YSN yng Nghwpan Word, yn cynnwys dwy yn y rownd derfynol y tymor diwethaf (Medi 2014 oedd y tro diwethaf iddo fethu sgorio mewn gêm Gwpan Word).

Bydd tîm Craig Harrison yn benderfynol o ennill y gêm, yn enwedig ar ôl colli y penwythnos diwethaf yn erbyn gap Cei Connah (2-0) – eu colled cyntaf o’r tymor.

Dyna’r tro cyntaf i’r Seintiau golli gêm ddomestig ers mis Ebrill (1-0 vs Airbus). Roedd YSN ar rediad o 27 gêm ddomestig heb golli tan y penwythnos diwethaf (ennill 18, cyfartal 9).

Dyw record ddiweddar YSN heb fod yn wych, gyda’r pencampwyr yn ennill dim ond 1 o’u 5 gêm ddiwethaf.

Ar y 7fed o Dachwedd, wedi 14 gêm yn UGC roedd YSN 18 pwynt yn glir o’r Bala yn yr ail safle, ond bellach dim ond chwe phwynt sy’n gwahanu’r ddau dîm gyda deg gêm yn weddill.

Dyw Dinbych a’r Seintiau Newydd erioed wedi cwrdd mewn gêm gystadleuol, ond fe wnaeth y timau gwrdd mewn gêm gyfeillgar ar ddechrau’r tymor gyda’r Seintiau’n ennill y gêm yn hynod o gyfforddus!

Ond mae carfan Dinbych yn dipyn cryfach erbyn hyn, gyda Tony Davies, ar fenthyg o’r Bala, wedi dod a cadarnrwydd i amddiffyn y cochion.

Mae Warren Duckett a Dave Macintyre wedi perfformio’n gyson yng nghanol cae Dinbych y tymor hwn, ond yr un i’w wylio yw’r blaenwr chwim, Kristian Pierce.

Yn ogystal a sgorio 4 gôl yng Nghwpan Word, ‘KP’ yw prif sgoriwr Cynghrair Huws Gray (11 gôl) ac mi fydd ei gyflymder, ei gryfder a’i agwedd penderfynol yn allweddol os yw Dinbych am fynd amdani brynhawn Sadwrn.

Gyda dros 600 o docynnau wedi eu gwerthu i gefnogwyr Dinbych, mae’r dref yn barod, mae’r tîm rheoli’n barod ac mae’r chwaraewyr yn barod am y gêm fwyaf yn hanes y clwb.

Does gan Dinbych ddim byd i’w golli, a chofiwch hyn, fe wnaeth Dinbych guro gap Cei Connah yn y rownd gyn derfynol – ac fe wnaeth gap Cei Connah guro’r Seintiau Newydd y penwythnos diwethaf… sydd felly’n golygu bod Dinbych yn well tîm na’r Seintiau… Tydi’o ddim!?

Dinbych v Y Seintiau Newydd yn FYW ar S4C, dydd Sadwrn 23 Ionawr gyda’r gic gyntaf am 5.15