Rhagolwg: Livingston v Y Seintiau Newydd

14917034_10154721547218156_7112970367407437376_o
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Sul, 13 Nov 2016, 11:58

Y penwythnos yma mi fydd pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru, Y Seintiau Newydd yn teithio i’r Alban i herio Livingston yn rownd wyth olaf Cwpan Her Irn-Bru gyda’r cyfan yn fyw ar Sgorio ddydd Sul am 3:45.

Mae Cwpan Her yr Alban yn bodoli ers 1990/91 pan gynhaliwyd y gystadleuaeth am y tro cyntaf i ddathlu 100 mlwyddiant ers ffurfio’r gynghrair bêl-droed Albanaidd.

Yn wreiddiol, cystadleuaeth i glybiau cynghreiriau’r Alban o dan yr uwch gynghrair oedd hi, ond eleni mae’r gystadleuaeth wedi ei newid i gynnwys 12 tîm dan20 clybiau Uwch Gynghrair Yr Alban, pedwar tîm yr un o’r Highland League a’r Lowland League (clybiau rhan amser Yr Alban), a dau glwb yr un o UG Gogledd Iwerddon ac UG Cymru.

Ymunodd Y Seintiau Newydd a’r Bala y gystadleuaeth yn y bedwaredd rownd, gyda’r Seintiau yn ennill 1-3 yn erbyn y tîm o Adran 2 yr Alban, diolch i hat-tric Greg Draper.

Aeth hi ddim cystal i’r Bala gollodd 2-4 gartref yn erbyn Alloa Athletic.

Rangers yw deiliaid y gwpan ar ôl curo Peterhead yn rownd derfynol 2015/16.

Roedd na 54 clwb yn cystadlu eleni, ond bellach dim ond wyth clwb sydd ar ôl yn llygadu lle yn y rownd gyn derfynol.

Fel y Seintiau, mae Livingston yn dîm proffesiynol sydd ar frig eu cynghrair, sef Adran 1 Yr Alban.

Mae Livingston, sydd ddim ond 15 milltir i’r gorllewin o Gaeredin, wedi ennill eu pedair gêm ddiwethaf yn olynol gan sgorio tair ym mhob un o’r gemau.

Mae’r clwb wedi ennill Cwpan Her yr Alban, ac hynny lai na dwy flynedd yn ôl wrth drechu Alloa Athletic (4-0) yn y rownd derfynol, sef y record am y fuddugoliaeth fwyaf yn ffeinal y gystadleuaeth.

Bydd hi’n achlysur arbennig i’r ddau reolwr gan fod Craig Harrison a David Hopkin wedi chwarae yn yr un tîm yn Crystal Palace yn 2001-02.

Liam Buchanan fydd y bygythiad mwyf yn nhîm Livingston gan fod y blaenwr wedi sgorio 14 gôl y tymor yma, yn brif sgoriwr yn ei gynghrair ac wedi ennill gwobr ‘Chwaraewr y Mis’ yn Adran 1 Yr Alban fis diwethaf.

Mae’r Seintiau Newydd wedi cael y dechrau perffaith i’r tymor, yn ennill bob un o’u 17 gêm y tymor yma.

Mae’r Seintiau wedi ennill eu 14 gêm gynghrair yn 2016/17 gan agor bwlch o 15 pwynt ar y brig yn ogystal ac ennill eu dwy gêm yng Nghwpan y Gynghrair, a’u gêm gyntaf erioed yng Nghwpan Irn-Bru.

Ond hon fydd eu gêm galetaf hyd yma yn erbyn y clwb sydd wedi curo Celtic (d20) a Crusaders (Gogledd Iwerddon) i gyrraedd rownd yr wyth olaf.

Mae’r Seintiau eisoes wedi sicrhau eu lle yn un rownd gyn derfynol y tymor hwn (Cwpan y Gynghrair), mae llai na mis tan eu gêm gyntaf yng Nghwpan Cymru, does bosib y gall unrhyw un eu dal ar frig UG Cymru, felly tybed os bydd breuddwyd y ‘quadruple’ yn dal yn fyw erbyn nos Sul…?

Livingston v Y Seintiau Newydd yn FYW ar S4C ddydd Sul, 13 Tachwedd am 15:45.