Rhagolwg UGC: 10 gêm tan yr hollt

Gemau’r penwythnos (CADW 2016 2017)

Ar ôl 12 gêm, mae’r Seintiau wedi mynd 12 pwynt yn glir ar y brig, ond dim ond triphwynt sy’n gwahanu wyth tîm yng nghanol y tabl.

Dim ond 10 gêm sydd i fynd tan yr hollt yn UGC pan fydd chwe clwb yn sicrhau lle yn y ras am Ewrop, gyda’r chwe clwb arall yn brwydro am yr un safle olaf, ac yn brwydro i aros yn y gynghrair.

Nos Wener

Derwyddon Cefn v Bangor | Nos Wener – 19:45
Roedd na berfformiadau o safon gan y ddau glwb yma y penwythnos diwethaf gyda’r ddau dîm yn dangos angerdd a chalon i gipio pwyntiau er bod ar ei hôl hi.

Fe lwyddodd Bangor i guro Rhyl ddydd Sadwrn er bod dwy gôl ar ei hôl hi – y pedwerydd tro i hynny ddigwydd yn y saith gêm ddiwethaf rhwng y clybiau!

Nos Wener diwethaf roedd y Derwyddon yn colli 2-4 gartref yn erbyn Y Bala gyda dim ond 10 munud o’r gêm yn weddill, ond fe ddaeth tîm Huw Griffiths yn ôl i gipio pwynt gyda’r sgôr terfynol yn 4-4 yn y gêm gynghrair gyntaf erioed ar y cae 3G newydd yn y Graig.

Honno oedd chweched gêm gyfartal y Derwyddon yn 2016/17 sy’n golygu bod hanner eu gemau cynghrair wedi gorffen yn gyfartal y tymor hwn.

Mae Bangor eisoes wedi curo’r Derwyddon ddwywaith y tymor hwn, mewn gêm gynghrair ar benwythnos agoriadol y tymor, ac yn ail rownd Cwpan y Gynghrair, ac mi fydd Andy Legg yn gobeithio y gall y Dinasyddion gwblhau’r hat-tric ar y Graig nos Wener gan gasglu ei fuddugoliaeth gyntaf oddi cartref y tymor hwn.

Gemau diwethaf:
Derwyddon Cefn 2-3 Bangor – Ail Rownd Cwpan Nathaniel MG (05/10/16)
Bangor 2–1 Derwyddon Cefn (12/08/16)

Dydd Sadwrn

Caerfyrddin v Y Bala | Dydd Sadwrn – 14:30
Wedi i goliau fod yn brin i’r Bala ar ddechrau’r tymor, mae’n edrych fel bod Colin Caton wedi newid ei dactegau yn ddiweddar gyda dwy gêm ddiwethaf Y Bala wedi gorffen yn 3-3 yn erbyn Airbus ac yn 4-4 yn erbyn Derwyddon Cefn.

Cyn hynny, roedd Y Bala wedi chwarae yn wyliadwrus gan sgorio dim ond saith gôl yn eu 10 gêm agoriadol… ond nawr wedi sgorio saith yn eu dwy gêm ddiwethaf!

Er dechrau’r penwythnos yn y 4ydd safle, dyw’r Bala ond wedi ennill tair o’u 12 gêm yn UGC y tymor hwn – yr un nifer a Chaerfyrddin.

Mi fydd Caerfyrddin yn ddigon bodlon gyda’u canlyniadau diweddar ar ôl curo’r Drenewydd (3-1), casglu pwynt yn Airbus (1-1) a churo’r Drenewydd eto wedi amser ychwanegol (2-3) yng Nghwpan MG yn eu tair gêm ddiwethaf.

Ond mae yna dair mlynedd ers i Gaerfyrddin guro’r Bala yn UGC, nôl yn Nachwedd 2013 pan sgoriodd Christian Doidge a Cortez Belle i ennill 2-0 ar Barc Waun Dew.

Gêm ddiwethaf:
Y Bala 0-0 Caerfyrddin (30/08/16)

Y Drenewydd v Llandudno | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Llandudno’n dechrau’r penwythnos yn y Chwech Uchaf er waetha’r ffaith eu bod ond wedi sgorio saith gôl mewn 12 gêm y tymor hwn (0.6 gôl y gêm).

Dyw tîm Alan Morgan ond wedi sgorio mewn pedair o’u 12 gêm gynghrair yn 2016/17.

Ond dyw eu record amddiffynnol ddim yn ddrwg o gwbl gan bod un traean o’u gemau cynghrair wedi gorffen yn ddi-sgôr y tymor hwn (4/12), yn cynnwys eu gêm Sul diwethaf yn erbyn Aberystwyth a’u gêm flaenorol yn erbyn Y Drenewydd.

Mae’r Robiniaid yn parhau i fod ar waelod y gynghrair ar ôl dim buddugoliaeth yn eu 10 gêm ddiwethaf yn UGC, ers curo Caerfyrddin 4-2 ym mis Awst, eu hunig buddugoliaeth yn y gynghrair hyd yma.

Cafwyd perfformiad addawol gan dîm Chris Hughes yn erbyn Y Seintiau Newydd y penwythnos diwethaf (1-0) a bu bron i’r Drenewydd gasglu pwynt ond iddyn nhw ildio gôl yn hwyr yn y gêm.

Mae’r Drenewydd bum pwynt tu ôl i weddill y pac ac ar eu rhediad hiraf o gemau heb fuddugoliaeth yn UGC ers Rhagfyr 2011 – Mawrth 2012 (10 gêm heb fuddugoliaeth).

Dyw’r Drenewydd heb fynd ar rediad o 11 gêm heb fuddugoliaeth yn UGC ers Awst 2010 – Mawrth 2011 pan aeth y clwb ar rediad o 20 gêm gynghrair heb ennill!

Gêm ddiwethaf:
Llandudno 0-0 Y Drenewydd (10/09/16)

Aberystwyth v Airbus UK | Dydd Sadwrn – 17:15
Gêm fyw Sgorio – Rhagolwg llawn yma

Dydd Sul

Met Caerdydd v Y Rhyl | Dydd Sul – 15:00
Mae’r Claerwynion yn teithio i’r brif ddinas yn chwilio am eu buddugoliaeth gyntaf oddi cartref yn UGC y tymor hwn ar ôl colli pum o’u chwe gêm oddi cartref yn 2016/17.

Mae Met Caerdydd wedi dringo uwchben Y Rhyl ar wahaniaeth goliau, gan mae Rhyl sydd â’r record amddiffynol salaf yn UGC y tymor hwn ar ôl ildio 31 gôl mewn 12 gêm (2.6 gôl y gêm).

Y myfyrwyr sydd â’r trydydd record amddiffynnol cryfaf yn y gynghrair ar ôl ildio cyfartaledd o 0.8 gôl y gêm y tymor hwn.

Ond dim ond Llandudno (7) sydd wedi sgorio llai na Met Caerdydd (12) eleni.

Mae Rhyl wedi llithro i’r hanner isaf ar ôl colli eu pedair gêm gynghrair ddiwethaf.

Gêm ddiwethaf:
Y Rhyl 1-0 Met Caerdydd (04/09/16)

Y Seintiau Newydd v gap Cei Connah | Dydd Sul – 15:00
Mae dechrau perffaith y pencampwyr yn parhau – 12 buddugoliaeth mewn 12 gêm gynghrair, yn ogystal ac ennill eu tair gêm gwpan hyd yma.

Dyma ddechrau gorau’r Seintiau i dymor yn UGC, a’r targed nesaf yw torri record Bangor o ennill 15 gêm gynta’r tymor yn olynol (2010/11).

Mae’r Seintiau wedi sgorio 47 gôl mewn 12 gêm y tymor hwn (3.9 gôl y gêm) mwy na Llandudno, Met Caerdydd, Y Drenewydd a Chaerfyrddin i gyd efo’i gilydd!

Ond gap Cei Connah oedd yn fuddugol y tro diwethaf i’r timau gwrdd nôl ym mis Mawrth.

Gyda wyth llechen lân yn y gynghrair, mae Cei Connah yn dal heb eu curo y tymor hwn ond yn dechrau’r penwythnos 12 pwynt y tu ôl i’r Seintiau.

Mae gan Gei Connah record amddiffynnol gwell na’r Seintiau am eu bod ond wedi ildio pum gôl mewn 12 gêm hyd yma (un yn llai na’r Seintiau).

Bydd Michael Wilde a Matty Williams yn ysu i ddychwelyd i Neuadd y Parc i herio eu cyn-glwb gan obeithio dod a rhediad perffaith y pencampwyr i ben brynhawn Sul.

Gemau diwethaf:
YSN 5–0 gap Cei Connah Rownd gyn derfynol Cwpan Cymru (04/04/16)
gap Cei Connah 2-1 YSN (19/03/16)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau Uwch Gynghrair Cymru ar Sgorio nos Lun am 6:30