Rhagolwg UGC: Hanner ffordd at yr hollt

Gemau’r penwythnos (CADW 2016 2017)

Hanner ffordd at yr hollt ac mae’r Seintiau 10 pwynt yn glir ar y brig, ond dim ond triphwynt sy’n gwahanu wyth tîm yng nghanol y tabl.

Nos Wener

Derwyddon Cefn v Y Bala | Nos Wener – 19:45
Mae’r Bala wedi dringo i’r 4ydd safle ar ôl gêm gyfartal 3-3 yn erbyn Airbus UK y penwythnos diwethaf gan gasglu pwynt gwerthfawr ar ôl mynd 0-2 ar ei hôl hi gyda Mike Hayes yn unioni’r sgôr yn yr eiliadau olaf yn erbyn ei gyn-glwb.

Er bod yn y 4ydd safle, dyw’r Bala ond wedi ennill tair o’u 11 gêm gynghrair y tymor hwn (27%) gyda un o’r buddugoliaethau prin yn dod yn erbyn Derwyddon Cefn yn Stadiwm Corbett Sports yn gynharach yn y tymor (2-0).

Ar ôl cweir o 5-0 yn erbyn Met y penwythnos diwethaf, mae’r Derwyddon mewn lle peryglus lawr yn y 10fed safle ac yn osgoi safleoedd y cwymp drwy wahaniaeth goliau yn unig.

Ond mae hi mor dynn yng nghanol y tabl, fe fyddai buddugoliaeth i’r Derwyddon nos Wener yn eu codi uwchben Y Bala i’r 4ydd safle dros nos!

Mae’r ddau glwb wedi cael pum gêm gyfartal mewn 11 gêm yn UGC y tymor hwn (45%).

Mae gan Y Bala record 100% yn erbyn y Derwyddon yn UGC ac wedi ennill pob un o’r pum gêm rhwng y clybiau yn yr uwch gynghrair, ond mi fydd Huw Griffiths yn gobeithio newid hynny ar gae newydd Y Graig nos Wener.

Gêm ddiwethaf:
Y Bala 2–0 Derwyddon Cefn (11/09/16)

Dydd Sadwrn

Airbus UK v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30
Er bod lawr ger gwaelod y tabl, Airbus sydd â’r ail record ymosodol orau’n y gynghrair gan mae dim ond y Seintiau (46) sydd wedi sgorio mwy nac Airbus (18) wedi 11 gêm y tymor hwn gyda llawer o ddiolch yn mynd i’r blaenwr profiadol Tony Gray sydd wedi rhwydo saith gwaith eleni.

Ond dyw criw y Maes Awyr heb fod yn gryf yn amddiffynnol gan ildio o leiaf dwy gôl ym mhob un o’u 10 gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth.

Bydd Airbus yn cicio eu hunain am fethu a sicrhau triphwynt ddydd Sul diwethaf ar ôl bod 0-2 ar y blaen yn Y Bala ar yr egwyl ond cael gêm gyfartal 3-3 yn y diwedd.

Enillodd yr Hen Aur gêm gartref yn erbyn Y Drenewydd Sadwrn diwethaf i godi allan o safleoedd y cwymp gyda Liam Thomas yn rhwydo ddwywaith i dîm Mark Aizlewood.

Dyw Caerfyrddin ond wedi ennill un gêm oddi cartref y tymor hwn, ac heb ennill yn Stadiwm Grŵp Hollingsworth ers tymor 2013/14.

Gêm ddiwethaf:
Caerfyrddin 2–1 Airbus UK (27/08/16)

Bangor v Y Rhyl | Dydd Sadwrn – 17:15
Gêm fyw Sgorio – Rhagolwg llawn yma

Dydd Sul

Aberystwyth v Llandudno | Dydd Sul – 15:00
Roedd hi’n gêm gofiadwy ar Goedlan y Parc nos Wener diwethaf yn agoriad swyddogol y cae synthetig newydd gyda dros fil o dorf yn dyst i gôl ryfeddol Chris Mullock o’i hanner ei hun.

Aberystwyth oedd yn fuddugol y tro diwethaf i’r timau gwrdd gyda Jonathan Evans yn penio o gic gornel i gipio’r triphwynt i’r Gwyrdd a’r Duon yn y funud olaf.

Llandudno sydd â’r record ymosodol salaf yn UGC y tymor hwn gyda dim ond 7 gôl mewn 11 gêm hyd yma (0.6 gôl y gêm).

Ond does dim un tîm wedi colli mwy nac Aber, sydd wedi colli saith o’u 11 gêm yn UGC 2016/17 (63%).

Dim ond pwynt sy’n gwahanu’r ddau dîm yng nghanol tabl UG Cymru felly mae hon yn gêm fawr i’r ddau glwb.

Gêm ddiwethaf:
Llandudno 0-1 Aberystwyth (28/08/16)

gap Cei Connah v Met Caerdydd | Dydd Sul – 15:00
Gyda saith llechen lân yn y gynghrair, mae Cei Connah yn dal heb eu curo y tymor hwn wrth ddechrau’r penwythnos bum pwynt uwchben Bangor yn y 3ydd safle.

Mae gap Cei Connah yn ail yn y tabl ar ôl ildio dim ond pum gôl mewn 11 gêm hyd yma – record amddiffynnol gorau’r gynghrair.

Met Caerdydd sydd â’r trydydd amddiffyn cryfaf yn y gynghrair ar ôl ildio 10 gôl mewn 11 gêm (0.9 gôl y gêm).

Roedd na ddigon o ddathlu yn Nghyncoed y penwythnos diwethaf wrth i’r myfyrwyr fwynhau eu buddugoliaeth fwyaf erioed yn UGC, yn chwalu’r Derwyddon 5-0 brynhawn Sul.

Gêm ddiwethaf:
Met Caerdydd 1-2 gap Cei Connah (11/09/16)

Y Seintiau Newydd v Y Drenewydd | Dydd Sul – 15:00
Mae dechrau perffaith y pencampwyr yn parhau – 11 buddugoliaeth mewn 11 gêm gynghrair, yn ogystal ac ennill eu dwy gêm gwpan hyd yma.

Dyma ddechrau gorau’r Seintiau i dymor yn UGC, a’r targed nesaf yw torri record Bangor o ennill 15 gêm gynta’r tymor yn olynol (2010/11).

Mae’r Seintiau wedi sgorio 46 gôl mewn 11 gêm y tymor hwn (mwy na gap Cei Connah, Bangor a’r Bala i gyd efo’i gilydd)!

Y Drenewydd sydd ar waelod y gynghrair ar ôl dim buddugoliaeth yn eu naw gêm ddiwethaf yn UGC, ers curo Caerfyrddin 4-2 ym mis Awst, eu hunig buddugoliaeth yn y gynghrair hyd yma.

Mi fydd hi’n dalcen caled i Chris Hughes i geisio dod a rhediad rhagorol y Seintiau i ben, ond Hughes yw’r rheolwr diwethaf i ennill gêm gynghrair oddi cartref yn Neuadd y Parc pan enillodd Y Drenewydd 1-2 yng Nghroesoswallt y tymor diwethaf diolch i ddwy gôl hyfryd gan Matty Owen.

Gêm ddiwethaf:
Y Seintiau Newydd 1-2 Y Drenewydd (26/03/16)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau Uwch Gynghrair Cymru ar Sgorio nos Lun am 6:30