Seren Hollywood yn Lywydd Anrhydeddus ar CPD Glantraeth

glantraeth
Gary Pritchard

Gary Pritchard

Dydd Iau, 4 Feb 2016, 12:39

Cafwyd y newyddion syfrdanol yr wythnos yma fod yr actores byd enwog, Naomi Watts, wedi cytuno i fod yn Lywydd Anrhydeddus ar Glwb Pêl-droed Glantraeth.

Mae Glantraeth, sy’n chwarae eu gemau cartref ym mhentref Malltraeth, Ynys Môn, yn denu torfeydd o tua 40 i’w gemau cartref ac yn aelodau o Gynghrair Undebol Arfordir y Gogledd, sef trydedd rheng pyramid bêl-droed Cymru.

Er cael ei geni yn Sir Caint, treuliodd Watts sawl blwyddyn o’i phlentyndod yn byw ar Ynys Môn cyn i’r teulu fudo i Awstralia pan oedd hi’n 14-mlwydd-oed.

Mae’r actores 47-mlwydd-oed, sy’n siarad Cymraeg yn rhugl, wedi ymddangos mewn sawl ffilm enfawr fel King Kong, Mullholland Drive a The Ring, ond nid Watts yw’r seren Hollywood cyntaf i ddod yn gysylltiedig â chlwb pêl-droed Cymreig.

Yn 2010 cafodd yr actor Michael Sheen ei enwi’n Is-lywydd Anrhydeddus ar clwb bro ei febyd, Port Talbot, ac yn ogystal â phortreadu Brian Clough ar y sgrîn fawr, mae Sheen wedi gwneud ymddangosiad ar Sgorio tra’n gwylio’r Gwŷr Dur yn Uwch Gynghrair Cymru!

Yn ogystal â sêr y byd ffilm, mae enwogion byd y bêl gron hefyd wedi eu hurddo gan glybiau pêl-droed.

Ym Mangor, y cyn ddyfarnwr rhyngwladol, Gwyn Pierce-Owen, ydi Llywydd Anrhydeddus Clwb Pêl-droed Dinas Bangor tra bod cyflwynydd Sky Sports, Jeff Stelling, wedi ei bendodi’n Lywydd Anrhydeddus ar Hartlepool United.

A thra bod llywyddion anrhydeddus yn gallu dod â sylw yn y wasg, efallai bod Sheffield FC, y clwb pêl-droed hynnaf yn y byd, yn edifarhau penodi Sepp Blatter, llwywydd FIFA, yn Lywydd Anrhydeddus ar y clwb yn ôl yn 2012.

Ond efallai nad yw cael Sepp Blater fel llywydd anrhydeddus yn gymaint o embaras i gefnogwyr Sheffield ag yw Llywyddion Anrhydeddus Clwb Pêl-droed Rotherham United i’w cefnogwyr hwy.

Yn 2014 cyhoeddodd y Millers fod y brodyr, Paul a Barry Elliott, wedi derbyn gwahoddiad i fod yn Lywyddion Anrhydeddus ar y clwb … efallai eich bod yn eu hadnabod yn well fel y Chuckle Brothers!