Sgorio’n dilyn y ras ar y brig wrth gyhoeddi gemau byw nesaf

Dylan Ebenezer
Sgorio

Sgorio

Dydd Mawrth, 19 Jan 2016, 12:28

Bydd y frwydr ar y brig Uwch Gynghrair Cymru Dafabet yn hawlio’r sylw yn gemau byw Sgorio ar ddechrau ail ran y tymor.

Ar 30 Ionawr, bydd camerau byw Sgorio’n ymweld â Pharc MBi Maesdu i ddangos MBi Llandudno’n herio Airbus UK, gyda thîm Alan Morgan y cyntaf erioed i ennill lle yn y Chwech Uchaf yn eu tymor cyntaf ar ôl ennill dyrchafiad i Uwch Gynghrair Cymru.

Dim ond triphwynt sy’n gwahanu’r timau yn drydydd a phedwerydd yn y tabl a gyda deg gêm yn weddill tan ddiwedd y tymor, bydd pob pwynt yn allweddol wrth frwydro’n yr hanner uchaf.

Yna ar 20 Chwefror, bydd y ddau dîm orffennodd rhan gynta’r tymor yn y ddau safle uchaf benben – Y Bala’n croesawu’r Seintiau Newydd i Faes Tegid.

Fe gollodd y Seintiau Newydd am y tro cyntaf y tymor hwn yn y gêm olaf cyn y rhaniad yn Gap Cei Connah, sy’n golygu bod y bwlch ar y brig i lawr i chwe pwynt ar ddechrau ail ran y tymor.

Bydd Sgorio’n rhoi sylw blaenllaw i’r cwpanau yn yr wythnosau nesaf hefyd, gyda rownd derfynol Cwpan Word rhwng Dinbych a’r Seintiau Newydd yn fyw dydd Sadwrn 23 Ionawr a’r gêm enfawr yng Nghwpan Cymru rhwng cewri’r gorffennol – Y Barri – a chewri’r presennol – Y Seintiau Newydd – yn tynnu dwr o’r dannedd.

Gemau byw Sgorio:
23/01 Y Seintiau Newydd v Dinbych – rownd derfynol Cwpan Word, 4.45 ar S4C
30/01 MBi Llandudno v Airbus UK – Uwch Gynghrair Cymru Dafabet, 4.45 ar S4C
06/02 Y Barri v Y Seintiau Newydd – 4edd rownd Cwpan Cymru JD Sports, 4.45 ar S4C
20/02 Y Bala v Y Seintiau Newydd – Uwch Gynghrair Cymru Dafabet, 4.45 ar S4C