Ton Pentre v Bangor

ton v bangor
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Sadwrn, 3 Rhag 2016, 11:00

Ymunwch â Dylan Ebenezer ar gyfer gêm fyw o Drydedd Rownd Cwpan Cymru JD wrth i Don Pentre groesawu Bangor i Barc Ynys, dydd Sadwrn am 5:00 gyda’r gic gyntaf am 5:15.

Bron 20 mlynedd ers iddynt adael prif gynghrair Cymru oherwydd trafferthion ariannol, a 94 o flynyddoedd ers cyrraedd y rownd derfynol am yr unig dro yn eu hanes, dyma gyfle i Don Pentre fesur eu hunain yn erbyn clwb sydd wedi codi’r Cwpan wyth gwaith a chystadlu yn y rownd derfynol ar ddeg achlysur arall.

Os bydd amser ychwanegol, gall y rhaglenni sy’n dilyn newid.

Ton Pentre v Bangor, yn fyw ar S4C dydd Sadwrn Rhagfyr10 am 5:00 gyda’r gic gyntaf am 5:15.