Trydedd Rownd Cwpan Cymru

CWPAN CYMRU

Mae hi’n benwythnos Cwpan Cymru ac mae 12 tîm Uwch Gynghrair Cymru yn ymuno â’r 20 clwb o’r cynghreiriau îs sydd wedi sicrhau lle yn y drydedd rownd.

Llanelli v Ynysygerwn | Nos Wener – 19:30
Bydd un gêm yn cael ei chwarae nos Wener wrth i’r tîm isaf ar ôl yn y gystadleuaeth, Ynysygerwn herio enillwyr y gwpan yn 2010/11, Llanelli.

Mae Ynysygerwn yn 5ed yn 3edd Adran y De, tra bod Llanelli ar frig 2il Adran y De ac heb golli dim un o’u 11 gêm gynghrair y tymor hwn.

Bydd Lee Trundle yn gobeithio serennu unwaith eto i’r tîm cartref wedi iddo gasglu gwobr ‘Chwaraewr y Rownd’ yn yr ail rownd yn dilyn hat-tric yn erbyn Ffynnon Tâf.

Aberystwyth v Treffynnon | Dydd Sadwrn – 13:30
Mae’r ddau glwb yma yn hen gyfarwydd â’i gilydd gan eu bod yn cwrdd yn y gwpan am y trydydd tro mewn pedwar tymor.

Aberystwyth sydd wedi bod yn fuddugol y ddau dro diwethaf i’r clybiau gwrdd, hynny yn y rownd gynderfynol yn 2013/14 (Aberystwyth 3-1 Treffynnon), ac yn y bedwaredd rownd yn 2014/15 (Treffynnon 0-0 Aberystwyth (Aber yn ennill 3-2 ar gos))

Mae naw safle yn gwahanu’r ddau glwb gyda Aberystwyth yn 10fed yn UG Cymru a Treffynnon yn 7fed yng Nghynghrair Huws Gray.

Maes Glas v Cegidfa | Dydd Sadwrn – 13:30
Mae Cegidfa yn gobeithio cyrraedd y bedwaredd rownd am yr ail dymor yn olynol.

Roedd Maes Glas sy’n 10fed yn Adran Gyntaf Lock Stock yn ymuno â’r gystadleuaeth yn y rownd ragbrofol gyntaf, ac felly wedi gorfod curo Mynydd Isa Spartans, Sychdyn, Llandudno Albion a Mynydd Llandegai i gyrraedd y drydedd rownd eleni.

Ymunodd Cegidfa â’r gystadleuaeth yn rownd gyntaf gyda gweddill timau Cynghrair Huws Gray ac mae nhw wedi trechu’r Trallwng a’r Wyddgrug i gyrraedd y drydedd rownd.

Llanfair v Corwen | Dydd Sadwrn – 13:30
Bydd Corwen o Gynghrair Ardal Wrecsam yn gobeithio achosi sioc arall yn dilyn eu buddugoliaeth o 1-6 oddi cartref yn erbyn Bwcle o Gynghrair Huws Gray yn y rownd ddiwethaf.

Mae Llanfair, oedd yn enillwyr Cynghrair Spar y Canolbarth yn 2014/15 bellach yn y 9fed safle yn Nghynghrair Huws Gray.

Corwen yw’r unig dîm ar ôl yn y gystadleuaeth o Gynghrair Ardal Wrecsam a byddai cyrraedd y 4edd rownd yn gamp aruthrol i’r clwb o Sir Ddinbych.

Caernarfon v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30
Dyw’r ddau dîm yma heb gwrdd ers Ebrill 2009 ac hynny mewn gêm gynghrair yn UG Cymru (Cfon 1-3 Cfin).

Mae Caerfyrddin wedi codi Cwpan Cymru unwaith, nôl yn 2007 pan guron nhw Lido Afan yn y rownd derfynol.

Mae’r Hen Aur wedi codi i’r 6ed safle yn UG Cymru ar ôl curo Bangor Sadwrn diwethaf, ac mi fyddan nhw’n gobeithio am fuddugoliaeth arall yng Ngwynedd y penwythnos yma yn erbyn y Canerîs, sydd yn 2il yng Nghynghrair Huws Gray.

Os yw’r Cofis yn sgorio, fedrwn ni m’ond gobeithio y bydd y terasau yn gallu ymdopi â’u dathliadau gwyllt!

Hwlffordd v Lido Afan | Dydd Sadwrn – 14:30
Dylai hon fod yn gêm gwpan gyffrous rhwng dau dîm o brif adran y de sydd â phrofiad diweddar yn UG Cymru.

Fe gyrhaeddodd Lido Afan y rownd derfynol yn 2007 ond colli 3-2 yn erbyn Caerfyrddin y flwyddyn honno.

Mae Hwlffordd yn 7fed yn y tabl tra bod Lido Afan yn yr 2il safle, driphwynt tu ôl i Goetre yn y ras i ennill dyrchafiad i UG Cymru.

Llandudno v Goetre | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Goetre ar frig Uwch Adran y De ac yn teithio i Barc Maes Du yn llawn hyder yn dilyn dechrau da i’w tymor.

Mae Goetre wedi sgorio cyfartaledd o 2.62 gôl y gêm eleni, ac yn nawfed yn rhestr record ymosodol gorau Ewrop, a dim ond Y Seintiau Newydd sydd â record gwell na nhw yng Nghymru y tymor yma.

I’r gwrthwynebwyr llwyr, mae Llandudno yn cael trafferth taro’r rhwyd, ac ond wedi sgorio 12 gôl mewn 17 gêm gynghrair y tymor yma (0.7 gôl y gêm).

Ers ffurfio’r clwb yn 1988 dyw Llandudno erioed wedi mynd heibio’r bedwaredd rownd yng Nghwpan Cymru.

Met Caerdydd v Porthmadog | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd Porthmadog yn edrych ymlaen at eu trip i’r brif ddinas i herio’r myfyrwyr sydd wedi cael dechrau arbennig i’w tymor cyntaf yn UG Cymru.

Mae Met Caerdydd yn y 5ed safle yn UG Cymru ac ar rediad o saith gêm heb golli gartref gan ildio dim ond dwy gôl yng Nghyncoed yn ystod y rhediad hwnnw .

Fe gyrhaeddodd Port rownd yr wyth olaf yn 2013/14 a bydd y clwb sydd yn 8fed yng Nghynghrair Huws Gray yn gobeithio am rediad da arall y tymor yma.

Penybont v Airbus UK | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’r timau yn cwrdd yn y gwpan am yr eildro mewn tri tymor wedi i Airbus guro Penybont 2-0 yn y drydedd rownd yn 2013/14.

Cyrhaeddodd Airbus y rownd derfynol am y tro cyntaf yn eu hanes y tymor diwethaf (YSN 2-0 Airbus) ond dyw’r tîm ddim yn gwneud cystal eleni, yn eistedd ar waelod tabl UG Cymru ar ôl colli eu pum gêm ddiwethaf yn olynol ac heb ennill yn eu wyth gêm ddiwethaf.

Mae Penybont yn 6ed ym Mhrif Adran y De ac wedi cyrraedd y drydedd rownd ar ôl buddugoliaethau yn erbyn Y Porth a’r Barri.

Prestatyn v Hotspur Caergybi | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae hi’n ryddhad mawr bod y gêm yma yn mynd yn ei blaen gan bod clwb Prestatyn wedi bod ar ochr y dibyn yn ddiweddar ac yn agos iawn o fynd i’r wal o achos trafferthion ariannol ond fe achubwyd y clwb yr wythnos diwethaf.

Daeth uchafbwynt clwb pêl-droed Prestatyn o’u llwyddiant yn y gystadleuaeth yma wedi iddyn nhw ennill y gwpan yn 2012/13 a mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yn Ewrop a churo Liepājas Metalurgs o Latfia.

Hon yw’r unig gêm rhwng dau dîm o Gynghrair Huws Gray ond mae Prestatyn yn ffefrynnau mawr gan eu bod ar frig y tabl ac Hotspur un o’r gwaelod yn y 15fed safle.

Ond fe achosodd Caergybi sioc y tymor diwethaf wrth guro Bangor yn y drydedd rownd felly mi fyddan nhw’n gobeithio cael camu i’r bedwaredd rownd am yr ail dymor yn olynol.

Y Bala v Cil-y-coed | Dydd Sadwrn – 14:30
Er eu llwyddiant cyson yn y blynyddoedd diweddar, efallai ei bod hi’n syndod nad yw’r Bala erioed wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru.

Ar ôl rhediad o bum buddugoliaeth o’r bron mi fydd Y Bala yn ddigon hyderus cyn wynebu Cil-y-Coed sydd ar waelod Uwch Adran y De ac yn y 3edd rownd am y tro cyntaf ers 2009/10.

Dyw’r Bala heb golli dim un o’u pum gêm gynghrair ar eu cae 3G newydd, ond fe gollon nhw 2-4 mewn gêm Cwpan Irn Bru yn erbyn Alloa Athletic nôl ym mis Hydref. 

Y Drenewydd v Y Seintiau Newydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Hon yw’r unig gêm rhwng dau dîm o Uwch Gynghrair Cymru wrth i’r ddau glwb baratoi i herio ei gilydd am yr eildro y tymor hwn ac am y trydydd tymor yn olynol yng Nghwpan Cymru.

Dyma’r ddau dîm aeth benben yn rownd derfynol 2014/15 gyda’r Seintiau yn ennill 2-0 cyn i’r clybiau gyfarfod eto yn rownd yr wyth olaf yn 2015/16 (YSN 1-0 Dre).

Mae’r Seintiau wedi ennill eu 21 gêm ym mhob cystadleuaeth y tymor hwn ac yn anelu i gwblhau’r ‘quadruple’ eleni.

Y Rhyl v Penrhyncoch | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Y Rhyl yn un o glybiau fwyaf llwyddiannus y gwpan ar ôl codi’r tlws ar bedair achlysur – y tro diwethaf yn 2006.

Mae’r Claerwynion yn 8fed yn UG Cymru, 18 safle yn uwch na Penrhyncoch sydd yn 14eg yng Nghynghrair Huws Gray.

Bydd cyn-chwaraewyr Aberystwyth, Sion James ac Antonio Corbisiero yn edrych ymlaen i brofi eu hunain yn lliwiau Penrhyncoch yn erbyn clwb o’r uwch gynghrair.

gap Cei Connah v Goetre Utd | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’r ddau dîm yn mynd benben am y tro cyntaf ers 1997 pan y gwnethon nhw gwrdd yn yr un rownd gyda Cei Connah yn ennill 4-1 y diwrnod hwnnw.

Cyrhaeddodd gap Cei Connah y rownd gynderfynol y tymor diwethaf cyn colli’n drwm o 5-0 yn erbyn Y Seintiau Newydd.

Bydd gan Goytre Utd dim i’w golli yn erbyn clwb o’r uwch gynghrair, ac ar ôl curo Ton Pentre o 5-0 y penwythnos diwethaf mi fydd y tîm o gyrion Port Talbot yn edrych ymlaen at y gêm.

Ton Pentre v Bangor | Dydd Sul – 14:30
Bron 20 mlynedd ers iddynt adael prif gynghrair Cymru oherwydd trafferthion ariannol, a 94 o flynyddoedd ers cyrraedd y rownd derfynol am yr unig dro yn eu hanes, dyma gyfle i Don Pentre fesur eu hunain yn erbyn clwb sydd wedi codi’r Cwpan wyth gwaith a chystadlu yn y rownd derfynol ar ddeg achlysur arall.

Dim ond Wrecsam (45) a Caerdydd (32) sydd wedi cyrraedd mwy o rowndiau terfynol nac Abertawe (18) a Bangor (18).

Bangor wedi colli eu dwy gêm ddiwethaf, crasfa 4-0 yn Met Caerdydd cyn colli 1-2 gartref yn erbyn Caerfyrddin Sadwrn diwethaf yn gêm gyntaf Ian Dawes wrth y llyw.

Bydd y gêm yn fyw o Barc Ynys, ddydd Sul am 14:45 gyda’r gic gyntaf am 15:00.

WYTHNOS NESAF

Derwyddon Cefn v Llanilltud Fawr | 10/12/16