UG Cymru: Rhagolwg y penwythnos

gemau penwythnos

Rhagolwg o’r un gêm nos Wener a’r pum gêm brynhawn Sadwrn yn Uwch Gynghrair Cymru.

Chwech Isaf

Port Talbot (10fed) v Aberystwyth (9fed) | Nos Wener – 19:30
Dim ond un gêm sydd yn cael ei chwarae yn UG Cymru nos Wener a honno ar y GenQuip rhwng Port Talbot ac Aberystwyth.

Ar ôl casglu pedwar pwynt o’u dwy gêm ddiwethaf, mae Port Talbot wedi agor bwlch o wyth pwynt uwchben Y Rhyl a Hwlffordd, gan adael y ddau glwb ar y gwaelod mewn dyfroedd dyfnion.

Bydd Port Talbot yn gobeithio casglu mwy o bwyntiau yn eu dwy gêm nesaf cyn wynebu Y Rhyl ddwywaith yn olynol ymhen pythefnos mewn gemau tyngedfennol yn y frwydr i osgoi’r cwymp.

Byddai pwynt nos Wener yn ddigon i godi Aberystwyth i’r 7fed safle dros nos ar reol ‘goliau sgorwyd’.

Ar ôl tair buddugoliaeth yn olynol i Aberystwyth wedi’r hollt o dan arweiniad y rheolwr dros dro Wyn Thomas, dyw Aber heb ennill dim o’u dwy gêm ddiwethaf, gan golli yn erbyn Caerfyrddin (2-4) cyn cael gêm ddi-sgôr yn erbyn Bangor y penwythnos diwethaf.

Mae Aberystwyth wedi bod yn gryf oddi cartref y tymor hwn, a dim ond YSN sydd â record gwell nac Aber oddi cartref.

Er bod y Gwŷr Dur ddim ond wedi ennill 2 o’u 12 gêm gartref yn UGC y tymor hwn, mae’r clwb ar rediad da yn ddiweddar, ac heb golli dim o’u tair gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth.

Dyw Port Talbot heb fynd am bedair gêm heb golli ers Ionawr 2014, a dyna fydd y nôd i dîm Andy Dyer nos Wener.

Mae Port Talbot angen 11 pwynt o’u chwe gêm yn weddill i osgoi’r cwymp ac i yrru Y Rhyl a Hwlffordd i lawr ac allan o UG Cymru.

Gemau diwethaf:
Aberystwyth 1-0 Port Talbot (29/01/16)
Aberystwyth 1-3 Port Talbot (10/01/16)
Port Talbot 4-2 Aberystwyth (04/09/15)

Dydd Sadwrn

Hwlffordd (12fed) v Caerfyrddin (8fed) | Dydd Sadwrn – 14:30
Gyda un buddugoliaeth yn eu 16 gêm ddiwethaf yn UGC mae Hwlffordd yn dechrau’r penwythnos wyth pwynt y tu ôl i Bort Talbot a diogelwch y 10fed safle.

Mae Hwlffordd wedi bod ar waelod UG Cymru ers dechrau mis Tachwedd ac angen gwyrth os am osgoi’r cwymp erbyn hyn.

Er bod Bangor yn 7fed, mae gan Gaerfyrddin gêm wrth gefn, a byddai ennill honno yn codi’r Hen Aur i’r 7fed safle.

Dyw Hwlffordd heb guro Caerfyrddin ers Mawrth 2011, a tybed os byddai dod a’r rhediad hwnnw i ben wedi pum mlynedd yn gallu ysbrydoli Hwlffordd i ddechrau cau y bwlch ar Bort Talbot.

Gemau diwethaf:
Caerfyrddin 4-1 Hwlffordd (16/10/15)
Hwlffordd 0-0 Caerfyrddin (03/10/15)

Y Rhyl (11eg) v Bangor (7fed) | Dydd Sadwrn – 14:30
Brynhawn Sadwrn bydd camerau Sgorio yn Stadiwm Corbett Sports ar gyfer darbi fawr y gogledd rhwng dau o gewri’r gynghrair, gyda’r tim cartref, Y Rhyl yn ymladd i oroesi’n y gynghrair tra bod yr ymwelwyr, Bangor, yn llygadu lle yn y gemau ail gyfle.

RHAGOLWG: Y RHYL v BANGOR

Gemau diwethaf:
Bangor 4-3 Y Rhyl (29/01/16)
Bangor 1-0 Y Rhyl (30/10/15)
Y Rhyl 1-1 Bangor (21/09/15)

Chwech Uchaf

gap Cei Connah (4ydd) v Y Seintiau Newydd (1af) | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’r Seintiau Newydd yn teithio i Stadiwm Glannau Dyfrdwy brynhawn Sadwrn, sef yr unig le iddyn nhw golli gêm y tymor hwn!

gap Cei Connah yw’r unig glwb i guro’r Seintiau y tymor hwn ac mi fydd Andy Morrison yn benderfynol o ail-adrodd y gamp dros y penwythnos.

Gyda chwe gêm gynghrair ar ôl i’w chwarae mae’r Seintiau naw pwynt yn glir ar frig y tabl ac mewn safle gwych i fynd ymlaen i ennill eu degfed pencampwriaeth, a’i gwneud hi’n bum bencampwriaeth yn olynol.

Y Bala oedd yr unig wir fygythiad i’r Seintiau ac wedi i’r timau cael gêm ddi-sgôr ar Faes Tegid nos Fawrth, mae’n anodd gweld y tlws yn mynd i unrhyw le ond Neuadd y Parc ar ddiwedd y tymor.

Bydd gap Cei Connah a’r Seintiau Newydd yn cwrdd eto ymhen pythefnos yn rownd gyn derfynol Cwpan Cymru.

Gemau diwethaf:
Y Seintiau Newydd 0-0 gap Cei Connah (29/01/16)
gap Cei Connah 2-0 Y Seintiau Newydd (16/01/16)
Y Seintiau Newydd 2-0 gap Cei Connah (09/10/15)

Y Drenewydd (6ed) v Y Bala (2il) | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’r Drenewydd yn parhau i fod yn y 6ed safle ar ôl casglu dim ond 2 bwynt o’r 15 posib ers y toriad (cyfartal 2, colli 3).

Dyw’r Drenewydd heb ennill ers yr hollt, ac wrth edrych yn ôl, fe enillodd Y Drenewydd ddim ond 1 o’u 10 gêm wedi’r hollt y tymor diwethaf ond er hynny aeth y clwb ymlaen i ennill y gemau ail gyfle llynedd.

Yw’r Robinaid yn arbed eu hegni tan y gemau ail gyfle holl-bwysig!?

Doedd pwynt yn erbyn YSN nos Fawrth ddim yn ddigon i Bala geisio bygwth am y bencampwriaeth, ond roedd yn gam yn nes at ddiogelu’r 2il safle gan fod Hogiau’r Llyn bellach bedwar pwynt uwchben MBi Llandudno (3ydd) gyda pum gêm yn weddill i’r ddau glwb.

Dyw’r Bala heb golli ar Barc Latham yn erbyn y Drenewydd ers Hydref 2013, ond dyw eu record oddi cartref eleni ddim yn wych gan eu bod dim ond wedi ennill 4 o’u 13 gêm oddi cartref yn UGC y tymor hwn.

Gemau diwethaf:
Y Bala 1-1 Y Drenewydd (29/01/16)
Y Bala 1-0 Y Drenewydd (16/01/16)
Y Drenewydd 2–3 Y Bala (03/10/15)

Airbus UK (5ed) v MBi Llandudno (3ydd) | Dydd Sadwrn – 14:30
Ers mynd ar rediad o dair colled yn olynol ym mis Chwefror, gan fethu a sgorio yn y dair gêm, mae Airbus wedi troi’r gornel mewn steil gan ennill eu dwy gêm ddiwethaf o dair gôl i ddim!

Mae Llandudno yn dal i lygadu’r ail safle a lle sicr yn Ewrop gyda pedwar pwynt yn gwahanu tîm Alan Morgan a’r Bala cyn y penwythnos.

Dyw’r newydd ddyfodiaid heb golli dim o’u tair gêm yn erbyn Airbus y tymor hwn, gan ildio dim ond unwaith, ac hynny o gic gornel lwcus Jordan Barrow ym mis Ionawr.

Wrth i ni neshau at y gemau ail gyfle, momentwm yw’r gair pwysig i Airbus gan fod dau lwybr posib i Ewrop ar gael iddyn nhw, unai trwy’r gemau ail gyfle, neu drwy godi Cwpan Cymru.

Gemau diwethaf:
MBi Llandudno 1–1 Airbus UK (30/01/16)
Airbus UK 0–2 MBi Llandudno (16/10/15)
MBi Llandudno 1–0 Airbus UK (03/10/15)


Bydd uchafbwyntiau holl gemau Uwch Gynghrair Cymru a gemau’r penwythnos o La Liga ar Sgorio nos Lun am 6:30.