Wrecsam yn penodi Keates

Dean Keates Wrecsam
Sgorio

Sgorio

Dydd Mawrth, 25 Hyd 2016, 11:30

Mae Wrecsam wedi penodi Dean Keates yn reolwr newydd ar y clwb, yn dilyn diswyddiad Gary Mills.

Ers i Mills gael y sac ar 13 Hydref, mae Keates wedi bod yn rhan o’r tîm rheoli dros dro, ynghyd â Joey Jones ac Andy Davies.

Chwaraeodd Keates dros 150 o gemau i’r Dreigiau, yn cynnwys codi Tlws FA Lloegr fel capten y clwb yn Wembley yn 2013.

Cafodd Keates yrfa hir a llewyrchus yn y Gynghrair Bêl-droed gyda chlybiau yn cynnwys Walsall, Hull a Peterborough, cyn ymuno â Wrecsam yn 2010.

Treuliodd bum mlynedd gyda Wrecsam cyn chwarae i’r Rhyl yn Uwch Gynghrair Cymru Dafabet y tymor diwethaf.

Dywedodd John Mills, un o gyfarwyddwyr Wrecsam, “Rydyn ni’n credu bod ganddo’r wybodaeth, yr egni a’r y dycnwch i ddod â llwyddiant hir-dymor i’r clwb, wrth i ni adeiladu ar gyfer dyfodol llwyddiannus.”

Daeth y penodiad ddiwrnod ar ôl i ddau o swyddogion amlyca’r clwb, y prif weithredwr, Don Bircham, ac un o’r cyfarwyddwyr, Barry Horne, adael y clwb ddoe. Roedd Horne, enillodd 59 o gapiau i Gymru, wedi bod fwrdd y cyfarwyddwyr ers 2011 a Bircham wedi bod yn brif weithredwr ers dros dair mlynedd.

Mae’r Dreigiau yn 14eg yn nhabl Cynghrair Genedlaethol Lloegr, ar ôl ennill dim ond 6 o’u 16 gêm gynghrair y tymor hwn. Bydd Keates wrth y llyw am y tro cyntaf fel rheolwr heno pan fydd Wrecsam yn croesawu Barrow i’r Cae Ras.