Y Ras am y Chwech Uchaf

gemau penwythnos

Y ras am y Chwech Uchaf eleni yw un o’r agosaf erioed, gyda 5 tîm yn cystadlu am 2 safle yn yr hanner uchaf.

Wrth i Gap Cei Connah, Y Drenewydd, Caerfyrddin, Aberystwyth a Bangor gystadlu am 2 safle yn yr hanner uchaf, mae’r holl scenarios posib – tebygol ac annhebygol – yn gymhleth i ddweud y lleiaf!

Beth sydd angen i gyrraedd y Chwech Uchaf

Gap Cei Connah:

Ennill – codi i 32 pwynt, sicr o’u lle

Gêm gyfartal – codi i 30 pwynt, sicr o’u lle. Er y byddai’n bosib i’r Drenewydd godi uwch eu pennau ac i Gaerfyrddin gyrraedd 30 pwynt hefyd, mae gwahaniaeth goliau Cei Connah 19 gôl yn well na Chaerfyrddin.

Colli – aros ar 29 pwynt. Gallai Cei Connah dal gadw gafael ar eu lle yn y Chwech Uchaf er colli – dibynnu ar ganlyniadau’r gemau eraill.

Y Drenewydd:
Ennill – codi i 32 pwynt, sicr o’u lle

Gêm gyfartal – codi i 30 pwynt, sicr o’u lle. Er y byddai’n bosib i Cei Connah a Chaerfyrddin fod uwch eu pennau ac i Gaerfyrddin gyrraedd 30 pwynt hefyd, mae gwahaniaeth goliau Y Drenewydd 13 gôl yn well na Chaerfyrddin.

Colli – aros ar 29 pwynt. Gallai’r Drenewydd ddal gadw gafael ar eu lle yn y Chwech Uchaf er colli – dibynnu ar ganlyniadau’r gemau eraill.

Caerfyrddin:
Ennill – codi i 30 pwynt. Os yw Caerfyrddin yn ennill ac unai Gap Cei Connah neu’r Drenewydd yn colli, byddai Caerfyrddin yn codi i’r 6ed safle. Gan bod gwahaniaeth goliau Caerfyrddin mor wael, byddai angen gwyrth arnyn nhw (a record newydd am sgorio goliau yn UG Cymru) i orffen yn 6ed os yw Gap Cei Connah a’r Drenewydd yn cael gemau cyfartal.

Gêm gyfartal neu golli – methu cyrraedd 6ed

Aberystwyth:
Ennill – codi i 29 pwynt. Hefyd angen i unai Gap Cei Connah golli’n drwm NEU Caerfyrddin i beidio ag ennill i gyrraedd y Chwech Uchaf. Fe allai Aberystwyth ennill a dal colli allan ar y 6ed safle.

Os yw Aberystwyth yn ennill, rhaid iddyn nhw guro gwahaniaeth goliau’r Drenewydd neu Gap Cei Connah i gyrraedd y 6ed safle. Byddai ennill o 2 gôl yn erbyn y Drenewydd yn sicrhau hyn (gwahanieth goliau Aberystwyth yn -4, Y Drenewydd yn 0).

Ond hyd yn oed os ydyn nhw’n curo gwahaniaeth goliau’r Drenewydd, mae’n rhaid iddyn nhw obeithio nad yw Caerfyrddin yn ennill neu bod Cei Connah’n colli’n drwm. Ac yn ogystal, gallai canlyniad Bangor effeithio ar eu gobaith o gyrraedd y Chwech Uchaf – os yw Bangor yn ennill o fwy o goliau nac Aberystwyth, fe allai Bangor godi uwch eu pennau!

Gyda Gap Cei Connah ar wahaniaeth goliau +6, mae’n bosib i Aber godi uwch eu pennau ond yn annhebygol iawn – byddai angen swing o 5 gôl (e.e. Cei Connah 0-5 YSN, Aberystwyth 5-0 Y Drenewydd. Yn y scenario yma, byddai Aberystwyth a’r Drenewydd ill dau yn gallu cyrraedd y 6 uchaf, yn ddibynnol ar ganlyniadau Caerfyrddin a Bangor!)

Gêm gyfartal neu golli – methu cyrraedd 6ed

Bangor:
Ennill – codi i 29 pwynt. Hefyd angen i unai Gap Cei Connah golli’n drwm NEU Caerfyrddin i beidio ag ennill i gyrraedd y Chwech Uchaf NEU i Aberystwyth guro’r Drenewydd ond ddim o ormod o goliau. Fe allai Bangor ennill a dal colli allan ar y 6ed safle.

Os yw Bangor yn ennill, byddai rhaid iddyn nhw guro gwahaniaeth goliau’r Drenewydd, Gap Cei Connah neu Aberystwyth i gyrraedd y 6ed safle.
Gêm gyfartal neu golli – methu cyrraedd 6ed.

Yn fyr, fe allech chi gael scenarios lle mae 5ed a 6ed yw: Gap Cei Connah a’r Drenewydd, Gap Cei Connah a Chaerfyrddin, Gap Cei Connah ac Aberystwyth, Gap Cei Connah a Bangor, Y Drenewydd a Chaerfyrddin, Y Drenewydd ac Aberystwyth, Y Drenewydd a Bangor, Caerfyrddin ac Aberystwyth, Caerfyrddin a Bangor, Aberystwyth a Bangor – 10 cyfuniad posib!!!

Y llynedd, llwyddodd Y Drenewydd i godi i’r 6ed safle gyda chic ola’r gêm ar y penwythnos olaf cyn y rhaniad – Tom Goodwin yn sgorio’n erbyn Gap Cei Connah.
Roedd Aberystwyth wedi hen sicrhau eu lle yn y Chwech Uchaf – roedden nhw’n ail yn y tabl ar benwythnos y rhaniad, dim ond 6 pwynt oddi ar y brig tu ôl i’r Seintiau Newydd.
Mae Aberystwyth wedi bod mewn sefyllfa debyg i hon ac wedi methu’n y gorffennol: yn y tymor cyntaf o dan y strwythur newydd yn 2011, roedd rhaid i Aber guro Hwlffordd yn y gêm olaf cyn y rhaniad i sicrhau’r 6ed safle ond gêm gyfartal ddi-sgôr a gafwyd, o flaen camera byw Sgorio, a thîm Alan Morgan ar y pryd yn methu cyrraedd yr hanner uchaf. Does dim un chwaraewr aeth ar y cae yn y gêm honno yn Chwefror 2011 yn dal gydag Aberystwyth.

[Yn 2012/13, cafwyd diwrnod olaf tebyg pan gystadlodd 5 tîm am un safle yn yn y Chwech Uchaf! Gorffennodd y prynhawn dramatig gyda Cei Connah yn curo’r Bala 6-3 ar Faes Tegid ond wedyn yn colli pwyntiau a chael eu cosbi am enwi chwaraewr anghymwys mewn gêm yn gynharach yn y tymor a Caerfyrddin yn cymryd eu lle.]

Safonau’n codi a chodi… tan eleni
Ers i strwythur Uwch Gynghrair Cymru newid yn 2010, mae’r tymor yn cael ei rannu’n ddwy – y 22 gêm gyntaf, pan mae pob tîm yn chwarae ei gilydd ddwywaith, a’r 10 gêm olaf wedi i’r gynghrair rannu yn Chwech Uchaf a Chwech Isaf.
Bob tymor ers 2010, mae’r nifer o bwyntiau sydd eu hangen i gyrraedd y 6 uchaf wedi cynyddu:
Tymor Nifer o bwyntiau gan y tîm sy’n 6ed adeg y rhaniad
2010/11 27 pt Port Talbot
2011/12 28 pt Prestatyn
2012/13 30 pt Caerfyrddin
2013/14 31 pt Y Rhyl
2014/15 32 pt Y Drenewydd

Am y tro cyntaf erioed, ni fydd y cyfanswm pwyntiau i gyrraedd yn 6ed yn codi’r tymor hwn. Fe allai’r tîm yn 6ed orffen ar yr un nifer o bwyntiau â’r tîm yn 6ed y tymor diwethaf (32 o bwyntiau) ond yn ogystal, fe allai’r tîm yn 6ed fod ar 29 o bwyntiau – y cyfanswm pwyntiau isaf i fod angen cyrraedd y Chwech Uchaf ers tri tymor.

Aberystwyth v Y Drenewydd
yn fyw ar Sgorio dydd Sadwrn am 16:45