5-y-penwythnos

5 y penwythnos

Sgorio sydd yn dewis tîm 5-bob-ochr Uwch Gynghrair Cymru.

Ashley Morris (Y Bala)
Roedd hi’n gêm hollbwysig yn y ras am yr ail safle ym Maes Tegid brynhawn Sadwrn ac yn gyfle i gap Cei Connah fynd chwe phwynt yn glir o’r Bala. Ond di-sgôr oedd hi, a gyda Bangor yn colli yn Airbus, mae’r Bala bedwar pwynt uwchben y Dinasyddion bellach gan wybod y gall orffen yn 3ydd fod yn ddigon i gyrraedd Ewrop.

James Joyce (Llandudno)
Doedd hi ddim i fod i Landudno oedd yn breuddwydio am gyrraedd y Chwech Uchaf ond sydd am dreulio ail ran y tymor yn yr hanner isaf ar ôl gêm gyfartal 2-2 yn erbyn Y Rhyl. Ond roedd hi’n brynhawn da i James Joyce sgoriodd un o goliau’r tîm cartref a chreu’r llall gan gasglu pwynt pwysig yn y ras am y 7fed safle i gyrraedd y gemau ail gyfle.

Jamie Price (Y Drenewydd)
Daeth rhediad rhagorol Y Seintiau Newydd i ben ar ôl 27 buddugoliaeth yn olynol ym mhob cystadleuaeth. Sgoriodd Jamie Price gic rydd wefreiddiol yn yr eiliadau olaf i’w gwneud hi’n 3-3 i ddod a record y Seintiau i ben. Mae’r Drenewydd yn parhau i fod yn safleoedd y cwymp ond efallai mae hon yw’r canlyniad sydd am eu hysgogi i ddringo’r tabl yn ail ran y tymor.

Alex Jones (Y Rhyl)
Sgoriodd Alex Jones ddwywaith ar Barc Maesdu i’w gwneud hi’n chwe gôl yn UGC y tymor yma i’r chwaraewr canol cae. Mae Jones yn chwaraewr tanllyd ond angerddol, ac fe ddangosodd awch ac ymroddiad i ennill y bêl ar gyfer y ddwy gôl. Os gall Niall McGuinness gael mwy o’i garfan i berfformio gyda’r un agwedd, yna dylai’r clwb fod yn ddiogel o’r cwymp eleni.

Liam O’Neill (Airbus UK)
Roedd na fuddugoliaeth annisgwyl i Airbus gartref yn erbyn Bangor brynhawn Sadwrn wrth i Hogiau’r Maes Awyr synnu’r Dinasyddion i ennill 4-2. Ar ôl colli eu naw gêm gynghrair ddiwethaf roedd Airbus wedi llithro i waelod y tabl, chwe phwynt tu ôl i weddill y pac. Ond diolch i ddwy gôl Liam O’Neill yn yr ail hanner mae yna obaith i Airbus, ac os gall y blaenwr ifanc arwyddodd o academi Crewe barhau i danio yna efallai nad yw hi ar ben ar Airbus eto.