5-y-penwythnos

Untitled-1

Sgorio sydd yn dewis tîm 5-bob-ochr ar ôl penwythnos Cwpan Cymru.

David Littleford (Cegidfa)
Daeth y goliau i gyd yn yr hanner cyntaf wrth i Gegidfa guro Met Caerdydd (4-2) ym Mhedwaredd Rownd Cwpan Cymru ddydd Sadwrn. Roedd myfyrwyr Met yn cael trafferth addasu i gyflwr y cae ac fe ddeliodd Cegidfa yn well gyda’r amodau ac roedd y tîm o’r cynghrair is yn llawn haeddu eu lle yn yr het ar gyfer y rownd nesaf. Roedd gan Littleford ddigon i’w neud rhwng y pyst ac fe arweiniodd o’r cefn yn effeithiol i helpu ei dîm i sicrhau’r fuddugoliaeth.

Gareth Edwards (Caernarfon)
Fe welson ni un o gemau gorau’r tymor ar yr Oval brynhawn Sadwrn wrth i Gaernarfon drechu Y Rhyl i gamu i Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru. Roedd angen gôl hwyr Carl Owen yn yr amser ychwanegol i setlo’r gêm ac mewn amodau gwlyb roedd y cae yn fwdlyd a’r coesau’n drwm ond wnaeth Gareth Edwards berfformio’n arwrol am 120 o funudau. Gwnaeth Edwards yn wych i ennill bron bob dim yn yr awyr ac i gadw’r ‘Bwystfil’ Steve Lewis yn dawel am y rhan fwyaf o’r gêm.

James Stead (Prestatyn)
Roedd na nifer wedi proffwydo y byddai na ‘sioc’ ar Goedlan y Parc dros y penwythnos, ond doedd na ddim llawer wedi rhagweld y byddai’r tîm o Gynghrair Huws Gray yn rhoi crasfa i Aberystwyth o’r uwch gynghrair ar eu tomen eu hunain. Sgoriodd James Stead hat-tric o ganol cae gyda rhediadau dwfn a deallus i fewn i’r cwrt a gyda Prestatyn 13 pwynt yn glir ar frig Cynghrair Huws Gray mae’n edrych yn debygol y byddwn ni’n gweld dipyn mwy o James Stead a gweddill tîm Neil Gibson y tymor nesaf yn Uwch Gynghrair Cymru.

James Davies (Llanfair Utd)
Mae Llanfair Utd ymlaen i Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru am y tro cyntaf yn eu hanes yn dilyn buddugoliaeth (4-1) yn erbyn Derwyddon Cefn o UG Cymru. Aeth y Derwyddon lawr i 10 dyn wedi dim ond pum munud o’r gêm wrth i Rakim Newton weld cerdyn coch yn ei ymddangosiad cyntaf i’w glwb newydd. Fe fanteisiodd Llanfair o Gynghrair Huws Gray i’r eithaf ac fe rwydodd James Davies hat-tric i yrru Llanfair ymlaen i’r rownd nesaf i herio Caernarfon.

Scott Quigley (Y Seintiau Newydd)
Roedd y tîm uchaf yn y pyramid pêl-droed Cymreig yn herio’r tîm isaf ar ôl yn y gystadleuaeth, sef Llanelli o Ail Adran y De, ac er waetha presenoldeb cyn seren Abertawe, Lee Trundle, roedd y gwahaniaeth mewn safon yn amlwg ac roedd cryfder y Seintiau yn ormod i’r Cochion. Doedd y canlyniad ddim yn annisgwyl ond rhaid rhoi clod i’r blaenwr Scott Quigley am gasglu pedair o’r saith gôl sgoriodd y Seintiau gyda perfformiad di-drugaredd i yrru’r deiliaid ymlaen i rownd yr wyth olaf.

Heddiw mewn hanes

21 Medi

Ar y diwrnod yma ym 1966 chwaraeodd Abertawe y gêm Ewropeaidd cyntaf ar eu tomen eu hunain wrh i Slavia Sofia ymweld â'r Vetch.