5-y-penwythnos

5 y pen

Sgorio sydd yn dewis tîm 5-bob-ochr Uwch Gynghrair Cymru.

John Danby (gap Cei Connah)
Roedd na ganlyniad annisgwyl ar Lannau Dyfrdwy brynhawn Sadwrn wrth i Gaerfyrddin guro Cei Connah (0-1) ar benwythnos cyntaf ail ran y tymor yn Uwch Gynghrair Cymru. Byddai’r sgôr wedi gallu bod yn llawer gwaeth i Gei Connah oni bai am ddoniau’r golwr John Danby sydd wedi serennu i’r Nomadiaid eleni gan gadw 11 llechen lân mewn 21 gêm gynghrair.

Anthony Stephens (Y Bala)
Mae’r Bala bellach yn hafal ar bwyntiau gyda Cei Connah yn yr ail safle ar ôl curo Bangor (3-2) ar Faes Tegid. Chwaraeodd Stephens ran ym mhob un o dair gôl y tîm cartref, yn creu dwy gôl a sgorio’r llall. Roedd ei groesiadau o giciau gosod yn berffaith ar gyfer goliau Chris Venables a Stuart J Jones, ac fe gymrodd ei gic o’r smotyn yn hunanfeddiannol. Mae Colin Caton wedi gwthio Stephens ymlaen o’r llinell amddiffyn i chwarae yng nghanol cae ac mae’n amlwg yn mwynhau’r cyfle i gael mynegi ei hun mewn safle mwy ymosodol.

Ceri Morgan (Caerfyrddin)
Ar ôl crafu eu ffordd i mewn i’r Chwech Uchaf, fyddai na ddim llawer o bobl wedi disgwyl gweld yr Hen Aur yn curo cewri Cei Connah brynhawn Sadwrn. Ond dyna ddigwyddodd diolch i gôl fendigedig Ceri Morgan, amserodd ei rediad i’r cwrt yn gywir cyn taro’r bêl i’r gornel uchaf ar y cynnig cyntaf gyda ergyd â thu fewn ei droed dde, wedi ei rheoli’n berffaith. Os gall Gaerfyrddin barhau i berfformio ar safon uchel fel hyn a chadw eu 11 cryfaf yn ffit, yna mi fyddan nhw’n hynod beryglus yn y gemau ail gyfle.

Ashley Ruane (Derwyddon Cefn)
Cipiodd y Derwyddon driphwynt amhrisiadwy yn Stadiwm Corbett Sports dros y penwythnos i’w codi i’r 9fed safle. Yn dilyn buddugoliaeth Y Drenewydd yn erbyn Llandudno yn gynharach yn y prynhawn roedd y Derwyddon wedi llithro i’r ddau isaf, ond ar ôl curo Y Rhyl (0-2) mae tîm Huw Griffiths wedi codi o’r gwaelodion a bellach dim ond triphwynt sydd rhwng y Derwyddon a’r 7fed safle. Cymerodd Ashley Ruane ei gôl yn wych, yn curo’r trap camsefyll cyn creu lle i’w hun i ergydio oddi ar y trawst ac i gefn y rhwyd. Er ei fod ond wedi dechrau hanner gemau cynghrair y Derwyddon y tymor hwn, Ruane yw prif sgoriwr y clwb ac mi fydd ei goliau’n allweddol os yw’r clwb am osgoi’r cwymp.

Adrian Cieslewicz (Y Seintiau Newydd)
Ar ôl dychwelyd o’i anaf cas dyw Adrian Cieslewicz yn methu stopio sgorio yn UG Cymru! Dyw’r asgellwr ond wedi dechrau chwe gêm gynghrair i’r Seintiau y tymor yma ar ôl torri ei benglog yn ail gêm y tymor, ond mae wedi llwyddo i gasglu saith gôl er waethaf hynny. Mae Cieslewicz wedi sgorio naw gôl mewn 705 munud o bêl-droed ym mhob cystadleuaeth y tymor hwn (cyfartaledd o un gôl bob 78 munud). Hon brynhawn Sadwrn yn erbyn Met o bosib yw ei orau hyd yma, wrth iddo ddawnsio heibio i dri o amddiffynnwr y myfyrwyr cyn plannu’r bêl i’r gornel uchaf gyda thechneg anghonfensiynol y ‘toe poke’! Yn dilyn colled Cei Connah dros y penwythnos, fe all y Seintiau sicrhau’r Bencampwriaeth mor fuan a’r penwythnos nesaf os eith canlyniadau eraill o’u plaid.