5-y-penwythnos

5 y penwythnos 13 Chwefror 2017

Sgorio sydd yn dewis tîm 5-bob-ochr Uwch Gynghrair Cymru.

Shaun Pearson (Airbus UK)
Fe gadwodd Airbus lechen lân nos Wener am y tro cyntaf ers gêm gynta’r tymor wrth iddyn nhw rannu’r pwyntiau mewn gêm ddi-sgôr yn erbyn Llandudno. Ers i Shaun Pearson ymuno â’r clwb ym mis Ionawr mae record amddiffynnol Airbus wedi gwella, ond mae Hogiau’r Maes Awyr yn parhau i fod naw pwynt i ffwrdd o ddiogelwch, ac felly mi fydd angen mwy o berfformiadau disglair gan y golwr os yw Airbus am osgoi’r cwymp.

Nathan Peate (Derwyddon Cefn)
Ar ôl sgorio unwaith a chreu gôl arall, mae’r cefnwr canol Nathan Peate yn haeddu ei le yn 5-y-penwythnos. Sgoriodd Peate ei gôl gyntaf erioed yn UGC wrth benio’r Derwyddon ar y blaen yn yr hanner cyntaf yn erbyn Aberystwyth. Creodd yr ail gôl i Ashley Ruane wrth frwydro’n galed am y bêl yng nghwrt y gwrthwynebwyr a’i gosod hi ar blât i’r blaenwr gael ennill y gêm i’r Derwyddon. Mae tîm Huw Griffiths ar rediad o bedair gêm gynghrair heb golli, ac ar ôl ennill eu dwy gêm ers yr hollt, dim ond pwynt sydd bellach rhwng y Derwyddon a’r 7fed safle holl-bwysig.

Henry Jones (Bangor)
Disgrifiodd Ian Dawes y gêm yn erbyn Cei Connah fel gêm oedd yn rhaid i Bangor ei hennill os am aros yn y ras am y 3ydd safle. A dyna wnaeth y Dinasyddion diolch i ddwy gôl Henry Jones yn yr hanner cyntaf. Roedd na elfen o lwc am ei gôl gyntaf wrth i’w gic rydd wyro’n garedig i gefn y rhwyd, ond cymrodd ei ail gôl yn feistrolgar gyda cyffyrddiad cyntaf da cyn plannu’r bêl heibio i John Danby. Cafodd Jones sawl cyfle i gwblhau ei hat-tric ac ar ddiwrnod arall fe fyddai wedi gallu sgorio pedair neu bump, ond roedd dwy yn ddigon nos Wener i gadw Bangor o fewn gafael â Chei Connah a’r Bala yn y ras am bêl-droed Ewropeaidd.

Liam Thomas (Caerfyrddin)
Ar ôl 31 gêm heb golli yn 2016/17 (ennill 30, cyfartal 1) daeth y rhediad rhagorol i ben i’r Seintiau Newydd oddi cartref yng Nghaerfyrddin brynhawn Sadwrn. Wythnos ar ôl curo gap Cei Connah (0-1) roedd un gôl yn ddigon i’r Hen Aur unwaith eto gyda Liam Thomas yn penio unig gôl y gêm i Gaerfyrddin cyn yr egwyl i achosi sioc fwya’r tymor yn UG Cymru. Hon oedd wythfed gôl Liam Thomas yn UGC y tymor hwn, a’i drydedd gyda’i dalcen o giciau cornel. Dyw Liam Thomas ond angen pedair gôl arall i ddod yn hafal â record Danny Thomas am y nifer fwyaf o goliau i Gaerfyrddin yn UGC (56).

Jason Oswell (Y Drenewydd)
Sgoriodd Jason Oswell ddwywaith yn erbyn ei gyn-glwb Y Rhyl brynhawn Sadwrn i’w gwneud hi’n 12 gôl i’r blaenwr yn UGC y tymor yma. Mae pump o’i goliau wedi dod yn erbyn Y Rhyl ym Mharc Latham. Yn ogystal â sgorio dwy wrth ymateb gyntaf i beli rhydd yn y cwrt, fe greodd Oswell y gôl fuddugol gyda phas ddeallus i Nick Rushton. Jason Oswell yw’r chwaraewr cyntaf i daro ffigyrau dwbl i’r Drenewydd am dri tymor yn olynol ers Danny Barton (2003-06).