5-y-penwythnos

5 y penwythnos

Sgorio sydd yn dewis tîm 5-bob-ochr Cwpan Cymru.

Connor Roberts (Bangor)
Fe ddaeth Bangor mor agos i yrru enillwyr Cwpan Cymru am y tri tymor diwethaf allan o’r gystadleuaeth yn rownd yr wyth olaf ar ôl mynd ar y blaen yn erbyn y Seintiau yn yr amser ychwanegol. Ond y Seintiau aeth â hi drwy gôl fuddugol Adrian Cieslewicz wedi 116 o funudau. Bu rhaid i’r ddau golwr fod ar eu gorau yn ystod y gêm, ond Connor Roberts oedd y prysuraf yn rhwystro cynnig ar ôl cynnig gan y Seintiau cyn cael ei guro o’r diwedd yn hwyr yn y gêm.

Gareth Edwards (Caernarfon)
Roedd hi’n benwythnos i’w gofio i amddiffynnwr Caernarfon, Gareth Edwards oedd yn dathlu genedigaeth ei blentyn nos Wener, cyn dathlu dwy gôl yn erbyn Llanfair brynhawn Sadwrn i helpu ei dîm i gyrraedd rownd gynderfynol Cwpan Cymru am y tro cyntaf ers 29 o flynyddoedd (1988). Doedd Edwards heb gael llawer o gwsg cyn y gêm ar Gae’r Mount ond roedd yn fwy effro na neb yn y cwrt i benio’r gôl gyntaf a’r drydedd i’r Cofis wrth iddynt chwalu Llanfair yn racs yn rownd yr wyth olaf (0-7).

Kai Edwards (gap Cei Connah)
Kai Edwards enillodd y frwydr teuluol yn Stadiwm Motion Finance brynhawn Sadwrn wrth iddo herio Prestatyn, ei dref-enedigol, ei gyn-glwb, a’i frawd bach Noah Edwards. Ar ôl bod ar ei hôl hi (2-0) ar yr egwyl fe sgoriodd Edwards yn fuan yn yr ail hanner i ddechrau’r adfywiad i’r Nomadiaid aeth ymlaen i ennill y gêm ar giciau o’r smotyn. Bu bron i Brestatyn sgorio’r gôl fuddugol yn hwyr yn yr amser ychwanegol ond i Kai Edwards ddangos greddf amddiffynnol naturiol i benio’r bêl a’i gwyro dros y trawst i achub gap Cei Connah.

Chris Venables (Y Bala)
Sicrhaodd Y Bala eu lle yn y rownd gynderfynol wrth guro Cegidfa 0-3 yng Nghlos Mytton. Rhwydodd Chris Venables ei 10fed gôl y tymor hwn gyda ergyd nerthol o du allan y cwrt i ddyblu mantais tîm Colin Caton yn yr ail hanner. Dyw gŵr yr esgidiau aur heb gasglu cymaint o goliau ers symud i Faes Tegid, ond mae wedi bod yn perfformio’n gadarn, yn gyson ac yn ddisgybledig yng nghanol cae i’r Bala wrth i’r clwb lygadu’r ail safle a lle yn rownd derfynol Cwpan Cymru.

Adrian Cieslewicz (Y Seintiau Newydd)
Mae Adrian Cieslewicz yn gwneud ei 4edd ymddangosiad yn 5-y-penwythnos er waetha’r ffaith iddo golli pedwar mis o’r tymor gydag anaf. Roedd angen eiliad o hud gan yr asgellwr i yrru’r Seintiau i rownd gynderfynol Cwpan Cymru wrth iddo lithro heibio i ddau o amddiffynwyr Bangor a cadw’i ben cyn gosod y bêl yn daclus i gornel isa’r rhwyd i ennill y gêm i’r deiliad yn yr amser ychwanegol. Er ei absennoldeb am bedwar mis mae Cieslewicz wedi rhwydo naw gôl i’r pencampwyr y tymor yma ac wedi bod yn un o’r sêr amlycaf yn UGC eleni gan gael cryn ddylanwad ar rediad YSN yng Nghwpan y Gynghrair a Chwpan Cymru.

Heddiw mewn hanes

21 Medi

Ar y diwrnod yma ym 1966 chwaraeodd Abertawe y gêm Ewropeaidd cyntaf ar eu tomen eu hunain wrh i Slavia Sofia ymweld â'r Vetch.