5-y-penwythnos

sgorio_5-130317_v2

Sgorio sydd yn dewis tîm 5-bob-ochr Uwch Gynghrair Cymru.

Michael Jones (Derwyddon Cefn)
Byddai’r Derwyddon wedi disgwyl casglu triphwynt yn Airbus nos Wener, ond oni bai am ddoniau Michael Jones, fe all Cefn fod wedi gadael y Maes Awyr yn waglaw. Fe gadwodd Jones lechen lân am ei ail gêm yn olynol, ac mae wedi cadw llechen lân mewn pedair o chwe gêm ddiwethaf Derwyddon Cefn. Dyw tîm Huw Griffiths ond wedi sgorio chwe gôl yn eu 11 gêm gynghrair ddiwethaf felly ar ôl dwy gêm ddi-sgôr yn olynol bydd angen i’r blaenwyr ddechrau taro reit handi os yw Cefn am osgoi’r cwymp eleni.

Wes Baynes (gap Cei Connah)
Sicrhaodd gap Cei Connah eu buddugoliaeth cyntaf ers yr hollt wrth drechu myfyrwyr Met (2-0) brynhawn Sadwrn. Y cefnwr de, Wes Baynes greodd y ddwy gôl gyda croesiadau o’r asgell i alluogi’r Nomadiaid i gau’r bwlch ar Y Bala i ddim ond triphwynt yn y ras am yr ail safle. Mae Baynes wedi creu wyth o goliau i gap Cei Connah y tymor hwn, mwy nac unrhyw un arall o’r garfan.

Stefan Halewood (Y Rhyl)
Sgoriodd Halewood gyda pheniad pwerus i unioni’r sgôr yn y funud olaf yn erbyn Llandudno nos Wener i gasglu pwynt gwerthfawr i’w dîm oddi cartref. Roedd Llandudno wedi llwyr reoli’r gêm ac wedi haeddu mynd ar y blaen drwy gôl Marc Williams, ond fe frwydrodd Y Rhyl hyd y diwedd ac fe gafon nhw eu gwobrwyo diolch i dalcen caled Stefan Halewood. Mae’r pwynt yn golygu bod tîm Niall McGuinness yn cau’r bwlch ar Aberystwyth i dim ond un pwynt yn y ras i oroesi yn UG Cymru.

Jason Oswell (Y Drenewydd)
Casglodd Oswell ei ail hat-tric o’r tymor wrth i’r Drenewydd drechu Aberystwyth (0-4) gan sicrhau eu pumed buddugoliaeth yn olynol ers yr hollt. Mae tîm Chris Hughes wedi sleifio o’r gwaelodion i frig y Chwech Isaf, ac yn y cyfamser mae Jason Oswell hefyd wedi sleifio i frig rhestr prif sgorwyr (16). Os nad oedd clybiau mwyaf y gynghrair wedi gallu denu Oswell o‘r Drenewydd yn y gorffennol, yna mae’n siwr y bydd cynigion newydd deiniadol yn llifo i Barc Latham yn ystod yr haf.

Dan Nardiello (Bangor)
Er bod ar ei hôl hi ddwywaith yn Stadiwm Cymru Tyres brynhawn Sadwrn, fe ddaeth Bangor adre gyda’r triphwynt diolch i hat-tric cyntaf Daniel Nardiello i’r Dinasyddion. Rhwydodd Nardiello o’r smotyn yn yr hanner cyntaf i’w gwneud hi’n 1-1 ac fe darodd ddwywaith yn hwyr yn y gêm i gadw Bangor yn y ras i sicrhau lle’n Ewrop eleni. Mae Nardiello bellach wedi rhwydo 12 gôl gynghrair i Fangor y tymor hwn, a fo yw’r chwaraewr cyntaf ers tair mlynedd i gyrraedd ffigyrau dwbl i’r Dinasyddion mewn tymor yn UGC – Les Davies (14) 2013/14.