5-y-penwythnos

5 y penwythnos

Sgorio sydd yn dewis tîm 5-bob-ochr Uwch Gynghrair Cymru.

Dave Roberts (Llandudno)
Roedd Llandudno yn credu eu bod wedi gwneud digon i guro’r Drenewydd a dringo i’r 7fed safle cyn i Jason Oswell rwydo gyda chic ola’r gêm i gipio pwynt i’r Robiniaid ar Barc Latham brynhawn Sul. Doedd dim llawer y gallai Roberts fod wedi ei wneud i rwystro dwy gôl Y Drenewydd, ond fe wnaeth un arbediad arbennig yn yr ail hanner gan droi ergyd isel Nick Rushton heibio’r postyn, ac heb yr arbediad hanfodol honno fe allai Llandudno fod wedi gadael y canolbarth yn waglaw.

Ellis Healing (Derwyddon Cefn)
Cafodd Healing dipyn o argraff ar ôl dod mlaen fel eilydd ar yr egwyl i’r Derwyddon nos Wener gan greu gôl i Michael Pritchard gyda rhediad cryf o’i hanner ei hun, cyn sgorio trydedd gôl y tîm cartref gyda ergyd hyfryd o du allan y cwrt. Mae’r triphwynt nos Wener wedi codi tîm Huw Griffiths bedwar pwynt uwchben safleoedd y cwymp gyda pedair gêm yn weddill, a byddai curo Aberystwyth Sadwrn nesaf fwy neu lai yn sicrhau eu lle yn y gynghrair am dymor arall.

Ryan Fraughan (Airbus UK)
Roedd Airbus yn colli 0-2 gartref yn erbyn Aberystwyth wedi 20 munud, ac ar eu ffordd i lawr i Gynghrair Huws Gray, cyn eu hadfywiad yn yr ail hanner. Sgoriodd Airbus bedair gôl i ennill y gêm 4-2 ac i gael goroesi am wythnos arall yn UG Cymru. Chwaraeodd Ryan Fraughan ran allweddol ym mhob un o bedair gôl Airbus, yn croesi’n gywir gyda’i droed chwith ac yn edrych yn bositif ar y bêl i dîm Andy Thomas.

Kieran Smith (Y Bala)
Rhwydodd Kieran Smith ddwywaith i’r Bala yn Nantporth nos Wener i fynd a’r Bala gam yn nes at sicrhau pêl-droed Ewropeaidd dros yr haf. Adlamodd y bêl yn garedig i lwybr Smith ar gyfer y gôl gyntaf, ac unwaith eto roedd y blaenwr pen-melyn yn y lle iawn i droi croesiad John Irving i gefn y rhwyd i sgorio’r ail ac i ennill y gêm i Hogiau’r Llyn.

Jason Oswell (Y Drenewydd)
Achubodd Oswell bwynt holl bwysig i’r Drenewydd brynhawn Sul wrth daro cefn y rhwyd gyda chic ola’r gêm i sicrhau bod y Robiniaid yn dal eu gafael ar y 7fed safle gyda pedair gêm yn weddill yn y tymor. Fel dywedodd Chris Hughes yn ei gyfweliad ar ddiwedd y gêm, roedd Oswell wedi bod yn ddigon distaw yn ystod y gêm, ond arwydd o flaenwr rhagorol yw’r gallu i ddangos un fflach o safon i ddylanwadu ar ganlyniad gêm. Jason Oswell sy’n arwain y pac yn y ras am yr Esgid Aur eleni gyda 17 gôl gynghrair yn 2016/17.

Heddiw mewn hanes

21 Mai

Ar y diwrnod yma yn 2006 cafodd Gymru gêm gyfeillgar â thîm Gwlad y Basg yn Bilbao.