5-y-penwythnos

5 Y PENWYTHNOS W1

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu dros y penwythnos agoriadol yn Uwch Gynghrair Cymru.

Connor Roberts (Bangor)
Fe gafodd Bangor y dechrau perffaith i’r tymor trwy achosi tipyn o sioc yn Nantporth gan guro’r Seintiau Newydd 5-2 ar y penwythnos agoriadol. Fe wnaeth Roberts ddau arbediad acrobataidd i rwystro cynigion o bellter gan Jon Routledge, ac roedd yn anlwcus i ildio dwy gôl gan iddo arbed yr ergydion gwreiddiol, ond i’r Seintiau rwydo ar yr ail gynnig ddwywaith. Mae’r Seintiau bellach wedi colli eu tair gêm ddiwethaf yn Stadiwm Prifysgol Bangor (5-2 v Bangor, 2-1 v Y Bala, 3-0 v Bangor).

Chris Baker (Met Caerdydd)
Rhwydodd Chris Baker ddwy gôl ar y Graig i ysbrydoli myfyrwyr Met Caerdydd i drechu Derwyddon Cefn 0-3 brynhawn Sadwrn. Roedd y ddwy gôl yn debyg i’w gilydd wrth i Baker fanteisio ar waith creu Jordan Lam a phasio’r bêl o du allan y cwrt i gornel isa’r rhwyd. Mae Met Caerdydd wedi llwyddo i gadw llechen lân ym mhob un o’u tair gêm yn erbyn y Derwyddon ers eu dyrchafiad i UG Cymru yr haf diwethaf.

Nathan Burke (Y Bala)
Cafodd Y Bala ddechrau cadarn i’r tymor drwy guro’r Drenewydd yn gyfforddus 3-0 ar Faes Tegid nos Wener. Roedd y chwaraewr canol cae Nathan Burke yn ddylanwadol drwy gydol y gêm, yn gwarchod yr amddiffyn, yn rheoli tempo’r chwarae ac yn creu cyfleon i’r ymosodwyr gyda phasio taclus a deallus. Mae’r fuddugoliaeth yn ymestyn rhediad Y Bala i saith gêm heb golli yn erbyn Robiniaid y canolbarth.

Ryan Wignall (Cei Connah)
Byddai Andy Morrison ddim wedi gallu dymuno am ddechrau gwell i’r tymor nac ennill 0-4 oddi cartref ym Mhrestatyn ar y nos Wener agoriadol. Bydd y rheolwr yn ymfalchio yn y ffaith bod pedwar chwaraewr gwahanol wedi cyfrannu’r goliau, yn cynnwys James Owen, sgoriodd ei gôl gynghrair gyntaf wedi 96 ymddangosiad yn UG Cymru! Ond Ryan Wignall oedd un o’r chwaraewyr amlycaf ar y cae gan iddo greu tair o goliau’r ymwelwyr gyda chroesiadau o’r dde a’r chwith, ac roedd yr asgellwr chwim yn ddraenan cyson yn ystlys Prestatyn.

Brayden Shaw (Bangor)
Dim ond chwe munud i fewn i gêm agoriadol y tymor ac fe brofodd Brayden Shaw pam fod Bangor wedi gwario i gael yr asgellwr i ddychwelyd i Nantporth ar ôl cyfnod ar fenthyg o Accrington Stanley y tymor diwethaf. Ar ôl dechrau symudiad slic yng nghanol cae fe amserodd Shaw ei rediad i’r cwrt yn gywir cyn plannu peniad pwerus heibio i Paul Harrison rhwng y pyst i roi’r Bangor ar y blaen yn erbyn Y Seintiau Newydd. Roedd hi’n noson i’w chofio i Brayden Shaw goronodd ei berfformiad gan rwydo ei ail gôl o’r noson gyda ergyd anhygoel o bellter hedfanodd i gornel ucha’r rhwyd gan yrru selogion Nantporth yn wyllt, a gyrru’r Dinasyddion i ben ucha’r tabl.