5-y-penwythnos

5 y penwythnos

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu dros yr wythnos ddiwethaf yn Uwch Gynghrair Cymru.

Chris Mullock (Aberystwyth)
Mae Aberystwyth wedi codi o’r ddau safle isaf am y tro cyntaf ers mis Awst ar ôl curo’r Derwyddon nos Wener (1-0). Fe gadwodd Chris Mullock dim ond ei ail lechen lân o’r tymor wrth i Aberystwyth ennill gartref am y tro cyntaf y tymor hwn.

Kyle McCarthy (Met Caerdydd)
Rhoddodd y myfyrwyr grasfa i Gaerfyrddin ar Gampws Cyncoed brynhawn Sadwrn (5-0) i aros o fewn pwynt i’r brig. McCarthy greodd y gôl gyntaf gyda croesiad peryglus o’r chwith, cyn troi’n sgoriwr ar gyfer yr ail gôl gyda chic rydd fendigedig i’r gornel uchaf.

John Owen (Aberystwyth)
Rhwydodd John Owen ei ail gôl mewn dwy gêm i sicrhau’r triphwynt ar Goedlan y Parc nos Wener gan ddod a rhediad y Derwyddon o saith gêm heb golli i ben. Doedd Aber heb ennill dim un o’u pedair gêm ddiwethaf yn erbyn y Derwyddon cyn y penwythnos.

Dean Rittenberg (Bangor)
Casglodd Rittenberg ddwy gôl ar Barc Latham brynhawn Sadwrn wrth i Fangor guro’r Drenewydd ar ôl colli eu tair gêm ddiwethaf. Gwnaeth y blaenwr yn wych i ddwyn y bêl oddi ar y golwr ar gyfer y gôl fuddugol gan godi’r Dinasyddion yn ôl i’r 4ydd safle.

Kayne McLaggon (Y Barri)
Y Barri achosodd sioc fwya’r penwythnos, os nad sioc fwya’r tymor drwy ennill oddi cartref yn erbyn Y Seintiau Newydd am y tro cyntaf ers 16 mlynedd. Unwaith eto, Kayne McLaggon oedd yr arwr gan iddo rwydo unig gôl y gêm ar ddechrau’r ail hanner. Yn ogystal â rhwydo saith gôl y tymor yma, mae McLaggon wedi creu yr unig ddwy gôl arall i’r Barri ei sgorio yn UGC, felly mae wedi chwarae rôl allweddol yn 100% o goliau’r clwb yn 2017/18.