5-y-penwythnos

5 y penwythnos

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr o Uwch Gynghrair Cymru sydd wedi serennu dros yr wythnos ddiwethaf.

Paul Harrison (Y Seintiau Newydd)
Capten y Seintiau oedd yr arwr yng Nghwpan Irn Bru brynhawn Sul, wrth iddo arwain ei dîm i rownd gynderfynol y gystadleuaeth. Gwnaeth sawl arbediad campus yn ystod y gêm, ac ar ôl aros yn gadarn am 120 o funudau, fe sgoriodd o’r smotyn ac arbed y gic dyngedfennol i sicrhau’r fuddugoliaeth i’w glwb.

Eliot Evans (Met Caerdydd)
Dringodd Met Caerdydd i frig tabl UG Cymru am y tro cyntaf erioed yn dilyn eu buddugoliaeth ym Mhrestatyn brynhawn Sadwrn (0-2). Enillydd gwobr ‘Chwaraewr y Mis Hydref’, Eliot Evans sgoriodd y ddwy gôl i’r myfyrwyr – y gyntaf yn sodliad beiddgar, a’r ail wedi’w gosod yn daclus heibio’r golwr i’r gornel isaf. Er i’w gyd-chwaraewr, Emlyn Lewis honni mai Evans oedd y chwaraewr salaf ar y cae, dwi’n siwr bydd yr asgellwr yn anghytuno ar ôl dringo i frig rhestr prif sgorwyr UG Cymru (8)!

Connell Rawlinson (Y Seintiau Newydd)
Roedd Connell Rawlinson fel craig yn amddiffyn y Seintiau yn erbyn Queen of the South brynhawn Sul. Fe gadwodd YSN lechen lân diolch i berfformiad campus gan yr amddiffyn ac mae nhw wedi llwyddo i gyrraedd y rownd gynderfynol am yr ail dymor yn olynol.

Dean Rittenberg (Bangor)
Fe enillodd Bangor 3-2 yn erbyn Aberystwyth am yr eildro’r tymor hwn pan aeth y clybiau benben nos Fawrth. Rittenberg sgoriodd y gôl fuddugol o yml y cwrt gyda ergyd isel feistrolgar – ei drydedd gôl mewn dwy gêm i’r Dinasyddion.

Kayne McLaggon (Y Barri)
Enillodd Y Barri gartref yn erbyn Llandudno dros y penwythnos, ac roedd McLaggon yn ei chanol hi unwaith eto i’r tîm cartref drwy sgorio un gôl a chreu’r llall. Yn ogystal â rhwydo wyth gôl y tymor yma, mae McLaggon wedi creu yr unig dair gôl arall i’r Barri ei sgorio yn UGC, felly mae wedi chwarae rôl allweddol yn 100% o goliau’r clwb yn 2017/18.