5-y-penwythnos

5 y penwythnos
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Llun, 4 Dec 2017, 20:25

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu yng Nghwpan Cymru dros y penwythnos ddiwethaf.

Alex Ramsay (Caernarfon)
Unwaith eto, fe achosodd Caernarfon sioc yng Nghwpan Cymru drwy yrru un o dimau’r uwch gynghrair allan o’r gystadleuaeth. Ar ôl curo Caerfyrddin a Rhyl y tymor diwethaf, brynhawn Sul fe ychwanegwyd Y Barri i’r rhestr o glybiau i golli gemau cwpan ar yr Oval. Fe wnaeth Ramsay’n wych i gadw llechen lân i’r Cofis i sicrhau eu lle yn yr het ar gyfer y 4edd rownd.

Declan Walker (Aberystwyth)
Mae Declan Walker yn cael tymor rhagorol i Aberystwyth eleni, a brynhawn Sadwrn fe gasglodd ei 5ed gôl o’r tymor i agor y sgorio yn erbyn Y Bala, a gyrru’r deiliaid allan o Gwpan Cymru. Roedd na elfen o lwc wrth i’w gic rydd wyro i gefn y rhwyd, ond roedd y cefnwr de yn fygythiad cyson drwy gydol y gêm.

Nathan Craig (Caernarfon)
Fe wnewch chi’n dda i weld cic rydd well nac un Nathan Craig y tymor yma. Roedd capten Caernarfon rhyw 40 llath i ffwrdd o’r gôl pan fentrodd i darannu ergyd droed chwith a hedfanodd i’r gornel uchaf i ddyblu mantais y Cofis yn erbyn Y Barri. Mae hi’n gôl sy’n sicr yn mynd cael ei gwylio drosodd a throsodd gan selogion yr Oval.

Joe Chaplin (Porthmadog)
Sgoriodd Joe Chaplin bedair gwaith wrth i Borthmadog daro saith yn erbyn Panteg ar y Traeth brynhawn Sadwrn. Mae Port wedi sgorio 20 gôl mewn tair gêm gwpan hyd yma, sy’n gyfartaledd o 6.7 gôl y gêm!

Christopher Owens (Penydarren)
Mae clwb Penydarren BGC o bumed haen pyramid pêl-droed Cymru wedi sicrhau eu lle yn y 4edd rownd ar ôl chwalu Cyffordd Llandudno o Gynghrair Huws Gray (0-4). Christopher Owens oedd arwr yr ymwelwyr wrth i’r blaenwr sgorio hat-tric yn yr hanner cyntaf i roi’r clwb o ardal Merthyr yn yr het ar gyfer y rownd nesaf.