Aberystwyth yn penodi Powell

nev
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mercher, 12 Jul 2017, 11:01

Cyn-reolwr Bangor, Neville Powell yw rheolwr tîm cyntaf newydd Aberystwyth ar ôl i Tony Pennock ymuno â Hull fel hyfforddwr tîm cyntaf.

Mae Aberystwyth wedi penodi Neville Powell fel eu rheolwr newydd ar gyfer tymor 2017-18.

Llwyddodd Powell, sydd wedi ailddilysu ei drwydded hyfforddi ‘A’, i ennill Uwch Gynghrair Cymru gyda Bangor yn 2010-11 yn ogystal ag arwain y clwb ar rediad hynod o 22 gêm heb golli gêm yng Nghwpan Cymru welodd Bangor yn ennill Cwpan Cymru yn 2007-08, 2008-09 a 2009-10 a chyrraedd rownd derfynol 2010-11.

Cafodd ei enwi’n Reolwr y Flwyddyn yn 2009-10 a 2010-11 cyn ei urddo i Oriel Anfarwolion Uwch Gynghrair Cymru yn 2013.

Dywedodd Cadeirydd Aberystwyth, Donald Kane: “Mae statws Nev o fewn y byd pêl-droed yng Nghymru, ei brofiad o fewn y Gynghrair a ei gysylltiadau helaeth yn ei wneud yn ymgeisydd rhagorol ar gyfer y swydd, a fel Clwb rydym yn falch iawn o’i benodi fel rheolwr tîm cyntaf.

Y mae Nev a’i is-reolwr, Wayne Jones eisoes wedi bod mewn trafodaethau o ran paratoadau ar gyfer y tymor nesaf ac mae’r ddau yn edrych ymlaen at weithio gyda’i gilydd.’’

Mi fydd Aberystwyth yn teithio i Barc Jenner i wynebu’r Barri ar gyfer eu gêm agoriadol o’r tymor 2017-18 o flaen camerau Sgorio ar ddydd Sul, 13 Awst.

Heddiw mewn hanes

21 Medi

Ar y diwrnod yma ym 1966 chwaraeodd Abertawe y gêm Ewropeaidd cyntaf ar eu tomen eu hunain wrh i Slavia Sofia ymweld â'r Vetch.