Rhagolwg: Caernarfon v Y Bala

caernarfon v bala
Sgorio

Sgorio

Dydd Gwener, 31 Mar 2017, 09:38

Dydi Caernarfon na’r Bala erioed wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru ond bydd un o glybiau Gwynedd yn dathlu nos Sadwrn ar ôl yr ornest yn Stadiwm Corbett Sports, Y Rhyl. Ymunwch â Dylan Ebenezer, Nicky John ac Owain Tudur Jones ar gyfer gêm hanesyddol o rownd gynderfynol Cwpan Cymru JD prynhawn Sadwrn am 5:00, gyda’r gic gyntaf am 5.15.

Caernarfon v Y Bala | Dydd Sadwrn – 17:15 (YN FYW AR S4C)
(Stadiwm Corbett Sports, Y Rhyl)

Mae Caernarfon wedi cyrraedd rownd gynderfynol Cwpan Cymru am y tro cyntaf ers 1988 ac mae’r clwb yn paratoi at eu gêm fwyaf ers 29 o flynyddoedd.

Mae’r Cofis wedi cyrraedd y rownd gynderfynol bum gwaith, ond dyw’r clwb erioed wedi cyrraedd y rownd derfynol, ac felly erioed wedi codi Cwpan Cymru.

Dim trwy lwc y mae’r clwb o Gynghrair Huws Gray wedi cyrraedd y rownd gynderfynol gan eu bod eisoes wedi curo dau dîm o’r uwch gynghrair i ddod cyn belled yn y gystadleuaeth (Caerfyrddin a Rhyl).

Er eu llwyddiant cyson yn y blynyddoedd diweddar, efallai ei bod hi’n syndod nad yw’r Bala chwaith erioed wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru.

Mae’r Bala ar rediad gwych yn y gynghrair ac bellach mae tîm Colin Caton yn sicr o orffen yn y tri uchaf yn UG Cymru.

Caernarfon yw’r unig dîm sydd yn sefyll rhwng Y Bala a pêl-droed Ewropeaidd, gan y bydd gorffen yn 3ydd yn ddigon i sicrhau lle’n Ewrop oni bai bod y Cofis yn ennill Cwpan Cymru.

Er mae’r Bala fydd y ffefrynnau, bydd Caernarfon yn cymryd hyder o’r ffaith iddyn nhw guro’r Bala yng Nghwpan Word y tymor diwethaf (2-1).

Dyw’r timau heb gwrdd yng Nghwpan Cymru ers y 4edd rownd yn 2006, a Caernarfon oedd yn fuddugol ar y diwrnod hwnnw hefyd (Cfon 4-0 Bala).

Beth bynnag fydd y canlyniad, un peth sy’n sicr, mi fydd un o’r ddau glwb yn creu hanes wrth gyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru am y tro cyntaf erioed.

Taith hyd yma:

Caernarfon: Conwy (1-5), Llangefni (4-4 – ennill 2-4 ar g.o.s), Caerfyrddin (3-1), Y Rhyl (3-2 w.a.y), Llanfair (0-7)
Y Bala: Cil-y-coed (6-1), Pen-y-bont (4-1 w.a.y), Cegidfa (0-3)