Caernarfon yn camu ymlaen i rownd gynderfynol Cwpan Cymru

Cwpan Cymru
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Sadwrn, 25 Feb 2017, 21:03

Y Cofis yn ymuno â gap Cei Connah, Y Bala a’r Seintiau Newydd yn rownd gynderfynol Cwpan Cymru 2016/17.

Roedd hi’n brynhawn cyffrous o bêl-droed yn rownd yr wyth olaf o Gwpan Cymru gyda’r timau o Gynghrair Undebol Huws Gray yn brwydro am eu lle ym mhedwar olaf y gystadleuaeth.

Llwyddodd Caernarfon i drechu Llanfair United 0-7 oddi cartref er mwyn selio eu lle yn y rownd nesaf, ond methu a wnaeth Cegidfa a Prestatyn wrth i’r dau dîm golli yn erbyn timau o’r Uwch Gynghrair.

Er i Brestatyn fynd ar y blaen 2-0 yn erbyn Cei Connah, roedd tîm Andy Morrison yn rhy gryf wedi’r egwyl a llwyddodd Y Nomadiaid ennill y gêm ar giciau o’r smotyn ar ôl i Wes Baynes a Kai Edwards sgorio i’r ymwelwyr.

Roedd Y Bala yn rhy gryf i Gegidfa gyda tîm Colin Caton yn ennill 0-3, mi fydd Y Bala y nawr yn wynebu Caernarfon yn y rownd nesaf.

Camu ymlaen i’r rownd gynderfynol wnaeth y deiliaid, Y Seintiau Newydd ar ôl curo Bangor 2-1 ar ôl amser ychwanegol. Llwyddodd Henry Jones i sgorio i’r ymwelwyr er i’r Dinasyddion fynd lawr i 10 dyn gan golli eu gafael ar y gêm a ildio dwy gôl yn amser ychwanegol.

Gemau rownd gynderfynol Cwpan Cymru
Caernarfon v Y Bala
Gap Cei Connah v Y Seintiau Newydd

Canlyniadau rownd yr wyth olaf
Llanfair United 0-7 Caernarfon
Cegidfa 0-3 Y Bala
Y Seintiau Newydd 2-1 Bangor (wedi amser ychwanegol)
Prestatyn 2-2 gap Cei Connah (gap Cei Connah yn ennill 3-4 ar giciau o’r smotyn)

Heddiw mewn hanes

21 Medi

Ar y diwrnod yma ym 1966 chwaraeodd Abertawe y gêm Ewropeaidd cyntaf ar eu tomen eu hunain wrh i Slavia Sofia ymweld â'r Vetch.