Clybiau yn derbyn y drwydded ddomestig

Uwch Gynghrair Cymru Dafabet
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Llun, 3 Apr 2017, 03:59

Prestatyn yn sicrhau eu lle yn Uwch Gynghrair Cymru ar ôl derbyn y drwydded ddomestig gan y Gymdeithas Bêl-droed. Y Barri, sydd ar frig Uwch Adran y De hefyd yn derbyn y drwydded ar gyfer cystadlu yn Uwch Gynghrair Cymru y tymor nesaf.

Llwyddodd pob clwb o’r Uwch Gynghrair i sicrhau’r drwydded ddomestig ar gyfer cystadlu yn y 12 disglair y tymor nesaf, er i’r Rhyl ac Airbus fethu a sicrhau’r drwydded UEFA.

Er mwyn cystadlu yng Nghynghrair Europa neu yng Nghynghrair y Pencampwyr mae rhaid derbyn y drwydded UEFA – er fod Y Rhyl ac Airbus yn annhebygol o gyrraedd Ewrop gan fod y timau yn cwffio i oroesi yn Uwch Gynghrair Cymru.

Yn ogystal â’r Barri a Prestatyn, llwyddodd Caernarfon a’r Fflint i sicrhau’r drwydded ddomestig o’r is adrannau – er ni fydd y clybiau yn ennill dyrchafiad o Gynghrair Undebol Huws Gray y tymor hwn gan fod Prestatyn eisoes wedi ei coroni’n Bencampwyr.

Llwyddodd Bangor i dderbyn y drwydded UEFA ar yr amod fod y clwb yn sicrhau rheolwr sydd â’r cymhwyster hyfforddi o fewn 60 diwrnod.

Hefyd cafodd Aberystwyth a’r Drenewydd y drwydded ddomestig a’r drwydded UEFA ar yr amod fod swydd hyfforddi wag yn cael ei lenwi gan unigolyn sydd gyda’r cymwysterau hyfforddi pwrpasol o fewn yr un cyfnod.

Cyhoeddodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru fod 10 clwb o Uwch Gynghrair Cymru wedi derbyn y drwydded ddomestig yn ogystal â sicrhau’r drwydded UEFA.

Rhestr clybiau Uwch Gynghrair Cymru sydd wedi derbyn y drwydded ddomestig a’r drwydded UEFA:
Aberystwyth
Bangor
Caerfyrddin
Derwyddon Cefn
gap Cei Connah
Llandudno
Met Caerdydd
Y Bala
Y Drenewydd
Y Seintiau Newydd