Cwpan Cymru – Rownd 4

NCM_9482

Mae hi’n benwythnos Cwpan Cymru ac mae’r 16 tîm sydd ar ôl yn y gystadleuaeth yn llygadu lle yn rownd yr wyth olaf a’r gwobr ariannol o £6,000.

Aberystwyth v Prestatyn | Dydd Sadwrn – 13:30
Mae yna siawns am sioc ar Goedlan y Parc wrth i Brestatyn, sydd ar frig Cynghrair Huws Gray herio’r clwb gyrhaeddodd rownd derfynol Cwpan Cymru 2013/14.

Colli wnaeth Aberystwyth ar y Cae Ras yn ffeinal 2013/14 wrth i’r Seintiau ddod yn ôl o fod 2-0 ar ei hôl hi i ennill 2-3.

Dyw Aberystwyth ond wedi ennill Cwpan Cymru unwaith, ac hynny 117 o flynyddoedd yn ôl yn 1900.

Daeth uchafbwynt clwb pêl-droed Prestatyn o’u llwyddiant yn y gystadleuaeth yma wedi iddyn nhw ennill y gwpan yn 2012/13 a mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yn Ewrop a churo Liepājas Metalurgs o Latfia.

Dim ond pum safle sy’n gwahanu’r ddau glwb gyda Aberystwyth yn 8fed yn UG Cymru a Prestatyn ar frig Cynghrair Huws Gray.

Taith hyd yma:
Aberystwyth: Treffynnon (2-0)
Prestatyn: Llanelwy (0-8), Penarlâg (1-4), Hotspur Caergybi (2-1 w.a.y)

Bangor v Llandudno | Dydd Sadwrn – 13:30
Er colli 0-2 gartref yn erbyn Goetre yn y rownd ddiwethaf mae Llandudno yn cael ail gyfle i gystadlu yng Nghwpan Cymru gan i Goetre gael eu gwahardd am ddefnyddio chwaraewr anghymwys.

Ers ffurfio’r clwb yn 1988 dyw Llandudno erioed wedi mynd heibio’r bedwaredd rownd yng Nghwpan Cymru, a dyna fydd y nod y penwythnos yma.

Mae gan Bangor record arbennig yn y gystadleuaeth, wedi codi’r gwpan ar wyth achlysur ac wedi cyrraedd 18 o rowndiau terfynol.

Dim ond Wrecsam (45) a Caerdydd (32) sydd wedi cyrraedd mwy o rowndiau terfynol na Bangor (18).

Bydd Bangor yn gobeithio codi Cwpan Cymru am y tro cyntaf ers saith mlynedd (ennill 3-2 yn erbyn Port Talbot yn ffeinal 2009/10).

Hon yw’r unig gêm rhwng dau dîm o Uwch Gynghrair Cymru ac mae’r ddau dîm eisoes wedi cwrdd ddwywaith yn y gynghrair y tymor hwn gyda Bangor yn ennill 2-1 yn Nantporth ar ddydd San Steffan, cyn i Landudno daro’r pwyth yn ôl ar ddydd Calan wrth ennill 1-0 diolch i gôl Marc Williams.

Taith hyd yma:
Bangor: Ton Pentre (0-2)
Llandudno: Goetre (colli 0-2)

Llanfair v Derwyddon Cefn | Dydd Sadwrn – 13:30
Mae Llanfair, oedd yn enillwyr Cynghrair Spar y Canolbarth yn 2014/15 bellach yn y 13eg safle yn Nghynghrair Huws Gray.

Dyma’r tro cyntaf erioed i Lanfair gyrraedd 4edd rownd Cwpan Cymru felly mi fydd hi’n achlysur hanesyddol i’r clwb o’r canolbarth!

Chwaraeodd y Derwyddon yn rownd derfynol gyntaf erioed Cwpan Cymru – colli 1-0 yn erbyn Wrecsam yn 1878.

Dim ond Wrecsam (23), Caerdydd (22) ac Abertawe (10) sydd wedi codi Cwpan Cymru fwy o weithiau na Derwyddon Cefn (8) – ond dyw’r clwb heb gael eu dwylo ar y gwpan ers 1904.

Taith hyd yma:
Llanfair: Llanidloes (0-2), Y Fflint (3-4), Corwen (1-0)
Derwyddon Cefn: Llanilltud Fawr (2-0)

Cegidfa v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Cegidfa wedi cyrraedd y bedwaredd rownd am yr ail dymor yn olynol.

Bydd y clwb o Gynghrair Huws Gray yn gobeithio cyrraedd rownd yr wyth olaf am y tro cyntaf ers tymor 2007/08 pan guron nhw Llanandras, Airbus UK, Cei Connah a Chaernarfon cyn colli 6-0 yn erbyn Bangor.

Mae Met Caerdydd wedi sicrhau lle yn y Chwech Uchaf yn eu tymor cyntaf yn UG Cymru.

Mae’r myfyrwyr wedi cyrraedd y bedwaredd rownd am y trydydd tymor yn olynol, ac fe aeth y clwb gam ymhellach y tymor diwethaf cyn colli 0-2 gartref yn erbyn gap Cei Connah yn rownd yr wyth olaf.

Yn 1999 fe enillodd Inter Caerdydd Gwpan Cymru (curo Caerfyrddin ar giciau o’r smotyn)… ond ers i Inter Caerdydd uno gyda UWIC i greu clwb Met Caerdydd, rownd yr wyth olaf yw’r pellaf y mae nhw wedi ei gyrraedd yn y gystadleuaeth.

Taith hyd yma:
Cegidfa: Y Trallwng (6-3), Yr Wyddgrug (2-4 w.a.y), Maes Glas (0-3)
Met Caerdydd: Porthmadog (4-0)

Hwlffordd v gap Cei Connah | Dydd Sadwrn – 14:30
Hon fydd y daith hiraf y penwythnos yma wrth i Gei Connah deithio 150 milltir i Ddôl y Bont i herio Hwlffordd o Brif Adran y De.

Dyw’r timau heb gwrdd ers Tachwedd 2015 pan enillodd Cei Connah 0-2 yn Nôl y Bont diolch i ddwy gôl y capten George Horan yn UG Cymru.

Les Davies oedd yr arwr i’r Nomadiaid yn erbyn Goetre Utd yn y rownd ddiwethaf wrth iddo gwblhau hat-tric yn yr eiliadau olaf o’r gêm i sicrhau lle Cei Connah yn y 4edd rownd.

Cyrhaeddodd gap Cei Connah rownd gynderfynol Cwpan Cymru y tymor diwethaf cyn colli’n drwm o 5-0 yn erbyn Y Seintiau Newydd.

Mae Cei Connah wedi ennill Cwpan Cymru unwaith fel ‘Cei Connah & Shotton’ yn 1929 drwy guro Caerdydd yn y ffeinal ar y Cae Ras (3-0).

Dyw Hwlffordd erioed wedi cyrraedd y rownd derfynol, ond mae’r Adar Gleision yn anelu i gyrraedd rownd yr wyth olaf am y tro cyntaf ers tymor 2012/13 pan guron nhw Corinthiaid Aberhonddu, Cambrian a Clydach, Cyffordd Llandudno a Casgwent cyn colli 0-1 yn erbyn Y Seintiau Newydd.

Taith hyd yma:
Hwlffordd: YMCA Casnewydd (1-2), Gwndy (3-2), Lido Afan (1-0)
gap Cei Connah: Goetre Utd (3-2)

Y Bala v Pen-y-bont | Dydd Sadwrn – 14:30
Er eu llwyddiant cyson yn y blynyddoedd diweddar, efallai ei bod hi’n syndod nad yw’r Bala erioed wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru.

Dyw’r Bala ond wedi colli un o’u 10 gêm ar eu cae 3G newydd, ac hynny yn erbyn Alloa Athletic (2-4) mewn gêm Cwpan Irn Bru nôl ym mis Hydref. 

Mae Pen-y-bont yn y 4ydd safle ym Mhrif Adran y De ac wedi cyrraedd y bedwaredd rownd am y tro cyntaf yn eu hanes.

Ar ôl curo Airbus o’r uwch gynghrair yn y rownd ddiwethaf mi fydd rheolwr Pen-y-bont, Rhys Griffiths yn ysu i gael achosi sioc arall yn y rownd yma.

Taith hyd yma:
Y Bala: Cil-y-coed (6-1)
Pen-y-bont: Y Porth (3-1), Y Barri (0-3), Airbus UK (4-1)

Y Seintiau Newydd v Llanelli | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd cyn-bencampwyr Uwch Gynghrair Cymru yn herio’r pencampwyr presennol yn Neuadd y Parc ddydd Sadwrn.

Llanelli oedd enillwyr Cwpan Cymru 2010/11, ac mi fyddan nhw’n gobeithio bydd Lee Trundle yn serennu unwaith eto wedi iddo gasglu gwobr ‘Chwaraewr y Rownd’ yn yr ail rownd yn dilyn hat-tric yn erbyn Ffynnon Tâf.

Y tîm isaf ar ôl yn y gystadleuaeth yw Llanelli sydd ar frig Ail Adran y De ac heb golli dim un o’u 15 gêm gynghrair y tymor hwn.

Ar ôl casglu tlws cynta’r tymor Sadwrn diwethaf wrth drechu’r Barri (4-0) yn rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG, mae’r Seintiau yn barod i droi eu sylw at y targed nesaf.

Mae’r clwb o Groesoswallt mewn safle cryf i gasglu pedwar tlws y tymor yma gan eu bod 21 pwynt yn glir ar frig UG Cymru, ymlaen i rownd gynderfynol Cwpan Her Irn Bru, ymlaen i 4edd rownd Cwpan Cymru ac eisoes wedi sicrhau Cwpan y Gynghrair y penwythnos diwethaf.

Torrodd YSN record y byd wrth ennill 27 gêm yn olynol y tymor yma, ond daeth y rhediad i ben ar ôl gêm gyfartal 3-3 yn erbyn Y Drenewydd yn eu gêm gynghrair ddiwethaf.

Er hynny, dyw’r clwb dal heb golli dim un o’u 29 gêm ym mhob cystadleuaeth eleni (ennill 28, cyfartal 1).

Taith hyd yma:
Y Seintiau Newydd: Y Drenewydd (0-3)
Llanelli: Pontypridd (3-1), Adar Gleision Trethomas (0-6), Ffynnon Tâf (2-3), Ynysygerwn (5-1)

Caernarfon v Y Rhyl | Dydd Sadwrn – 17:15 – YN FYW AR S4C
Mae Y Rhyl yn un o glybiau fwyaf llwyddiannus y gwpan ar ôl codi’r tlws ar bedair achlysur – y tro diwethaf yn 2006.

Mae’r Claerwynion yn 9fed yn UG Cymru, pum safle yn uwch na’r Canerîs, sydd yn 2il yng Nghynghrair Huws Gray.

Dyma dymor gorau Caernarfon yng Nghwpan Cymru ers naw mlynedd (2007/08 – cyrraedd y 4edd rownd bryd hynny – colli 1-0 vs Cegidfa).

Os all Caernarfon guro Rhyl mi fyddan nhw mlaen i Rownd yr Wyth Olaf am y tro cyntaf mewn 11 mlynedd (2005/06 – colli 3-0 vs Llangefni ar ôl curo Coedpoeth, Caergybi, Porthmadog a’r Bala).

Mae’r Cofis wedi cyrraedd y rownd gynderfynol bum gwaith ond dyw’r clwb erioed wedi cyrraedd y rownd derfynol, ac felly erioed wedi codi Cwpan Cymru.

Dyw’r timau heb gwrdd yng Nghwpan Cymru ers 4edd rownd Cwpan Cymru 1984/85 (32 mlynedd yn ôl) Rhyl 2-1 Caernarfon – aeth Rhyl ymlaen i’r 5ed rownd i golli 1-7 yn erbyn Yr Amwythig!

Os yw’r Cofis yn sgorio, fedrwn ni m’ond gobeithio y bydd y terasau yn gallu ymdopi â’u dathliadau gwyllt!

Taith hyd yma:
Caernarfon: Conwy (1-5), Llangefni (4-4 – ennill 2-4 ar g.o.s), Caerfyrddin (3-1)
Y Rhyl: Penrhyncoch (6-0)