Cyn-reolwr Lloegr, Graham Taylor wedi marw yn 72 oed

gt–5
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Iau, 12 Ion 2017, 18:07

Syfrdanwyd y byd pêl-droed yn gynharach heddiw (Ionawr 12fed) pan gyhoeddwyd fod cyn reolwr Watford, Aston Villa a Lloegr, Graham Taylor wedi marw yn annisgwyl yn 72 oed.

Daeth Taylor i amlygrwydd yn ystod fel y rheolwr arweiniodd Watford, dan berchnogaeth Elton John o’r bedwaredd adran i’r ail safle yn y Brif Adran mewn pum tymor, yn ogystal ac ymddangosiad yn rownd derfynol Cwpan F.A. Lloegr yn erbyn Everton yn1984.

Bu Taylor yn llwyddiannus yn Aston Villa hefyd wrth ennill dyrchafiad i uchelfannau’r Adran Gyntaf cyn cael ei apwyntio yn hyfforddwr Lloegr fel olynydd Bobby Robson yn 1990.

Wedi cyfnod anodd ar lefel rhyngwladol a chyfnod byr wrth y llyw yn Wolves, dychwelodd am ail gyfnod llwyddiannus gyda Watford gan ennill dau ddyrchafiad pellach yn ôl i’r brif adran.

Wedi ei ymddeoliad fel rheolwr bu’n Gadeirydd yn Vicarage Road am dair blynedd yn ogystal â gweithio fel ail lais radio.

Graham Taylor oedd y rheolwr arwyddodd Malcolm Allen ac Iwan Roberts i Watford ar ddechrau’r wythdegau, ac fel y gwelwyd yn rhaglen ddogfen Malcolm Allen. Cyfle Arall, a ddarlledwyd ym mis Medi 2014 ar S4C, roedd gan Malcolm a Graham feddwl mawr o’u gilydd yn dilyn perthynas barodd bron i 35 o flynyddoedd.