Gemau byw Cymru ar S4C

Football – 2018 FIFA World Cup Russia – Qualifying Group D – Wales v Georgia
Sgorio

Sgorio

Dydd Mercher, 8 Maw 2017, 15:59

Bydd gweddill gemau tîm pêl-droed rhyngwladol Cymru yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018 i’w gweld yn fyw ar S4C.

Gan gychwyn gyda’r gêm holl bwysig yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon yn Nulyn ar nos Wener 24 Mawrth, bydd gemau Cymru ar gael i’w gweld ar deledu daearol, yn rhad ac am ddim drwy gyfrwng y Gymraeg, a hynny wedi i’r sianel ddod i gytundeb gyda deiliaid y drwydded swyddogol a’r prif ddarlledwyr yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, Sky Sports.

Dylan Ebenezer fydd yn arwain y tîm cyflwyno, gyda Nic Parry a Malcolm Allen yn y pwynt sylwebu, a chyn chwaraewyr Cymru Owain Tudur Jones a Dai Davies yn dadansoddi’r gemau.

Yng Ngrŵp rhagbrofol D, bydd Cymru hefyd yn teithio i herio Serbia ddydd Sul, 11 Mehefin, cyn gêm gartref yn erbyn Awstria ddydd Sadwrn, 2 Medi, a gêm oddi cartref ym Moldova ddydd Mawrth, 5 Medi. Bydd tîm Chris Coleman yn wynebu taith i Georgia ddydd Gwener, 6 Hydref, cyn dod â’r ymgyrch i ben gyda gêm gartref yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon ddydd Llun, 9 Hydref.

Mae S4C ar gael ar bob llwyfan yng Nghymru ac ar Sky, Freesat a Virgin Media ar draws y Deyrnas Unedig. Bydd gwylwyr Sky a Freesat yn gallu gwylio’r gemau mewn HD.

Dywedodd Comisiynydd Chwaraeon S4C, Sue Butler, “Rydym yn falch iawn mai ni yw’r unig ddarlledwr sy’n dangos gemau Cymru yn rhad ac am ddim yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018. Mae’n bleser gallu dilyn y tîm gyda gemau byw ar S4C unwaith eto, o gofio holl gyffro gorchestion tîm Chris Coleman yn Euro 2016.”

Ac meddai Dylan Ebenezer: ““Mae hyn yn newydd cyffrous dros ben. Roedd yr ymateb i’r gemau o Ffrainc haf diwethaf ar S4C yn anhygoel a bydd ail gydio yn hynny yn wych.

“Mae’r ffaith bod y cyfan yn dechrau gyda gêm mor bwysig yn Iwerddon yn ychwanegu at y cyffro. Gobeithio bydd y gwylwyr yn mwynhau gymaint a’r criw cyflwyno a chynhyrchu!”