Ian Dawes yn gadael Bangor

Ian Dawes
Sgorio

Sgorio

Dydd Mercher, 29 Mar 2017, 10:22

Ar ôl pedwar mis wrth y llyw, mae Ian Dawes wedi cael ei ddiswyddo fel rheolwr Bangor.

Mewn datganiad byr ar wefan y clwb, dywedodd Bangor eu bod wedi ei ddiswyddo oherwydd “nad oedd wedi llwyddo i gael ei dderbyn ar gwrs hyfforddi’r Drwydded Broffesiynol, yn unol â gofynion trwyddedu clybiau UEFA.

“Bydd y swydd yn cael ei hysbysebu’n fuan a bydd rhaid ystyried datblygiad y clwb yn fanwl i wneud yn siwr bod y dewis cywir yn cael ei wneud.”

Dyma’r eildro’r tymor hwn i Fangor roi’r sac i’w rheolwr, ar ôl diswyddo cyn-chwaraewr rhyngwladol Cymru Andy Legg, ym mis Tachwedd.

Gyda’r Dinasyddion yn bedwerydd yn yr Uwch Gynghrair ar hyn o bryd a’r gemau ail gyfle am le yng Nghynghrair Europa ar y gorwel, bydd cyn-chwaraewr Blackpool a Chaerlŷr, Gary Taylor-Fletcher, yn cymryd gofal o’r tîm ar gyfer gweddill gemau’r clwb y tymor hwn yn Uwch Gynghrair Cymru Dafabet.

Mae disgwyl y cyhoeddiad ar drwyddedau’r clybiau ar gyfer tymor 2017/18 ddydd Iau nesaf, 6 Ebrill.