Iwan Williams yw rheolwr newydd Llandudno

iwN
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Sadwrn, 4 Tach 2017, 20:01

Mae Iwan Williams wedi gadael ei rôl fel rheolwr ar dîm cyntaf Caernarfon i ymuno â Llandudno yn Uwch Gynghrair Cymru.

Mae Llandudno wedi cyhoeddi mae cyn-gapten y clwb Iwan Williams yw eu rheolwr newydd, gan olynu Alan Morgan.

Mewn datganiad ar wefan Llandudno, dywedodd cadeirydd y clwb Russ Austin ‘rwyf yn falch fod Iwan wedi ymuno â’r clwb. Rwyf yn nabod Iwan ers dros 25 mlynedd wrth iddo ddatblygu fel pêl-droediwr ac ymlaen i’r maes hyfforddi a rheoli. Rwyf yn siŵr bydd Iwan yn dod â llwyddiant i’r clwb.’

Profodd Williams gyfnod llwyddiannus fel rheolwr ar Gaernarfon, gan arwain y clwb i’r bencampwriaeth yng Nghynghrair Huws Gray yn 2015/16 – er fod y clwb wedi methu â sicrhau dyrchafiad oherwydd materion oddi ar y cae – yn ogystal â gorffen yn yr ail safle yng Nghynghrair Huws Gray y tymor diwethaf a chyrraedd rownd gynderfynol Cwpan Cymru.

Mi fydd Llandudno yn teithio i Barc Jenner i wynebu’r Barri yn gêm gyntaf Williams wrth y llyw.