Llandudno v Rhuthun fydd y gêm fyw ym 4edd Rownd Cwpan Cymru JD

Football – Welsh Cup 3rd Round Draw
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Gwener, 8 Dec 2017, 13:58

Bydd clwb Rhuthun o Gynghrair Huws Gray yn mentro i Barc Maesdu i herio Llandudno o‘r Uwch Gynghrair ym 4edd rownd Cwpan Cymru JD, a bydd y cyfan yn fyw ar Sgorio brynhawn Sadwrn, 27 Ionawr. Bydd y rhaglen yn cychwyn am 17.00, gyda’r gic gyntaf am 17.15.

Mae tîm Chris Williams o Ddyffryn Clwyd, eisoes wedi trechu un tîm o UG Cymru wrth guro Prestatyn yn gyfforddus, o dair gôl i ddim yn y drydedd rownd, a hynny yn dilyn buddugoliaethau yn erbyn Gallt Melyd a Brickfield yn gynharach yn y gystadleuaeth.

Bydd rheolwr Llandudno, Iwan Williams yn ddigon cyfarwydd â’r gwrthwynebwyr, gan iddo herio Rhuthun yn gynharach yn y tymor pan oedd dal wrth y llyw yng Nghaernarfon, ac ennill 3-0 wnaeth y Cofis y diwrnod hwnnw.

Sicrhaodd Llandudno eu lle yn y 4edd rownd gyda buddugoliaeth swmpus o bedair gôl i ddim gartref yn erbyn Gresffordd yn y rownd ddiwethaf.

Ond tydi’r clwb o Sir Conwy erioed wedi camu ymhellach na’r 4edd rownd yng Nghwpan Cymru, a dyna fydd y nod i Iwan Williams a’i griw eleni.

Fe gyrhaeddodd tref Rhuthun y rownd derfynol yn 1880, sef y drydedd ffeinal erioed.