Penwythnos olaf UG Cymru 2016/17

IMG_2999

Mae penwythnos olaf y tymor domestig wedi cyrraedd, ond gyda rownd derfynol Cwpan Cymru a’r gemau ail gyfle yn agoshau mae na dal ddigon i’w chwarae amdano yn mhrif adran Cymru eleni.

Dydd Sadwrn

CHWECH UCHAF

Bangor v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 17:15
Mae Bangor wedi sicrhau’r 4ydd safle, sef eu safle uchaf ers pedair mlynedd (3ydd – 2012/13).

Mae tri rheolwr wedi bod wrth y llyw i Fangor y tymor yma, ac yn dilyn di-swyddiad Andy Legg ac Ian Dawes, Gary Taylor-Fletcher sydd nawr yn ofal y clwb ac â’r her o arwain y Dinasyddion i Ewrop.

Llwyddodd Bangor i drechu’r Seintiau Newydd yn eu gêm ddiwethaf, ac mi fydd GTF am barhau â’r rhediad cyn eu gêm holl-bwysig ym mhen pythefnos yn erbyn Y Drenewydd yn rownd gynderfynol y gemau ail gyfle.

Ar ôl cweir yn erbyn Met Caerdydd y penwythnos diwethaf (0-4), bydd Caerfyrddin yn gobeithio am berfformiad gwell.

Mae’r Hen Aur yn dechrau’r penwythnos bwynt uwchben y myfyrwyr ac yn gwybod y byddai buddugoliaeth yn Nantporth yn sicrhau gêm gartref i Gaerfyrddin yn rownd gynderfynol y gemau ail gyfle.

Sgoriodd Daniel Nardiello hat-tric i’r Dinasyddion y tro diwethaf i’r timau gwrdd nôl ym mis Mawrth.

Gemau diwethaf:
Caerfyrddin 2-3 Bangor (11/03/17)
Bangor 1-2 Caerfyrddin (26/11/16)
Caerfyrddin 1-1 Bangor (17/09/16)

Met Caerdydd v gap Cei Connah | Dydd Sadwrn – 17:15
Mae gap Cei Connah yn hafal ar bwyntiau gyda’r Bala yn yr ail safle, ond gyda’r Bala angen wynebu’r pencampwyr dros y penwythnos mae’r Nomadiaid yn ffefrynnau i orffen yn ail a sicrhau lle yng Nghwpan Her Irn-Bru.

Ar ôl gorffen y tymor diwethaf yn eu safle uchaf erioed yn UG Cymru (4ydd), mae gap Cei Connah yn sicr o orffen yn uwch eto’r tymor hwn.

Bydd y myfyrwyr yn herio Caerfyrddin yn rownd gynderfynol y gemau ail gyfle beth bynnag fydd y canlyniadau’r penwythnos yma, ac ar ôl eu trechu 0-4 oddi cartref y penwythnos diwethaf, bydd dim llawer o ots gan Met Caerdydd ble fydd y gêm yn cael ei chwarae.

Honno oedd buddugoliaeth gyntaf Met Caerdydd ers yr hollt ac mi fydd y canlyniad yn hwb seicolegol i’r myfyrwyr cyn iddyn nhw gyfarfod Caerfyrddin unwaith eto fis nesaf yn rownd gynderfynol y gemau ail gyfle.

Dyw Met Caerdydd ond wedi llwyddo i sgorio unwaith mewn tair gêm yn erbyn gap Cei Connah’r tymor hwn.

Gemau diwethaf:
gap Cei Connah 2-0 Met Caerdydd (11/03/17)
gap Cei Connah 0-0 Met Caerdydd (23/10/16)
Met Caerdydd 1-2 gap Cei Connah (11/09/16)

Y Bala v Y Seintiau Newydd | Dydd Sadwrn – 17:15
Roedd na ganlyniadau siomedig i’r ddau glwb yma’r penwythnos diwethaf, a gyda dim ond wythnos i fynd cyn i’r timau fynd benben yn rownd derfynol Cwpan Cymru mi fydd y ddau dîm yn awyddus i roi siom y penwythnos diwethaf y tu ôl iddyn nhw cyn gynted a phosib.

Fe gollodd Y Bala yn erbyn Cei Connah i agor y drws i’r Nomadiaid gael dringo i’r ail safle, tra mae colli oedd hanes y Seintiau hefyd oddi cartref yn erbyn Bangor – eu colled cyntaf yn erbyn y Dinasyddion ers pedair mlynedd.

Mae na gyfle i’r Seintiau dorri un record arall cyn diwedd y tymor domestig.

Yn nhymor 2014/15 fe enillodd YSN y gynghrair 18pt o flaen Y Bala yn yr 2il safle – y bwlch mwyaf rhwng 1af ac 2il ers newid strwythur y gynghrair i dymor 32 gêm.

Y Barri sydd â’r record am y bwlch mwyaf erioed yn UGC – 26 pt yn fwy na’r Drenewydd (2il) mewn tymor 38 gêm (1997/98).

Ar ddechrau’r penwythnos olaf, mae’r Seintiau 25 pwynt yn glir o weddill y pac, ac mae’r record o fewn cyrraedd.

Dyw’r Bala erioed wedi curo YSN mewn unrhyw gystadleuaeth!

Gemau diwethaf:
Y Seintiau Newydd 3-2 Y Bala (12/03/17)
Y Seintiau Newydd 2-1 Y Bala – Cwpan Nathaniel MG (04/10/16)
Y Bala 0-2 Y Seintiau Newydd (20/09/16)
Y Seintiau Newydd 5-1 Y Bala (17/09/16)

CHWECH ISAF

Derwyddon Cefn v Airbus UK | Dydd Sadwrn – 17:15
Bydd y Derwyddon yn gobeithio curo Airbus am y tro cyntaf y tymor hwn i sicrhau’r 8fed safle – eu safle uchaf erioed yn UG Cymru.

Dyw’r Derwyddon erioed wedi gorffen yn uwch na’r 12fed safle yn holl hanes UG Cymru.

Sicrhaodd tîm Huw Griffiths eu lle yn y gynghrair am dymor arall gyda buddugoliaeth yn erbyn Llandudno y penwythnos diwethaf, ac roedd y canlyniad yn golygu bod y Derwyddon am gwblhau tymor yn y brif adran gan osgoi syrthio am y tro cyntaf ers 2008/09.

Y Derwyddon yw’r unig dîm sydd heb guro Airbus yn UG Cymru y tymor hwn.

Yn eu gêm gartref olaf yn UG Cymru cyn syrthio i Gynghrair Huws Gray, collodd Airbus 0-7 yn erbyn Y Drenewydd y penwythnos diwethaf, eu colled trymaf erioed gartref yn UG Cymru.

Gemau diwethaf:
Airbus UK 0-0 Derwyddon Cefn (10/03/17)
Derwyddon Cefn 2-2 Airbus UK (20/09/16)
Airbus UK 3-2 Derwyddon Cefn (18/09/16)

Y Drenewydd v Aberystwyth | Dydd Sadwrn – 17:15
Mae’r Drenewydd wedi sicrhau’r 7fed safle, ac mi fyddan nhw’n herio Bangor yn y gemau ail gyfle o fewn pythefnos.

Ond mi fydd rhaid iddyn nhw wneud hynny heb eu prif sgoriwr, Jason Oswell, sydd eisoes wedi trefnu i fynd i Uganda i wneud gwaith elusennol.

Sgoriodd Oswell deirgwaith yn Airbus y penwythnos diwethaf wrth i’r Robiniaid sicrhau eu buddugoliaeth fwyaf erioed oddi cartref yn UG Cymru (0-7).

Roedd na ddathliadau yn Aberystwyth hefyd nos Wener diwethaf wrth i’r Gwyrdd a’r Duon guro Rhyl (4-0) i osgoi’r cwymp ac i yrru’r Lilisgwynion i lawr i’r Gynghrair Undebol.

Dyw Aberystwyth heb ildio yn eu tair gêm ddiwethaf (ers i Wayne Jones a Tony Pennock gymryd yr awennau).

Gemau diwethaf:
Aberystwyth 0-4 Y Drenewydd (10/03/17)
Y Drenewydd 2-2 Aberystwyth (31/12/16)
Aberystwyth 1-0 Y Drenewydd (26/12/16)

Y Rhyl v Llandudno | Dydd Sadwrn – 17:15
Mae’r dair gêm gynghrair rhwng y ddau dîm yma wedi gorffen yn gyfartal y tymor hwn.

Llandudno sydd wedi sgorio’r nifer lleiaf o goliau yn UG Cymru y tymor yma (30 gôl mewn 31 gêm).

Pedair mlynedd ers eu dyrchafiad yn ôl i Uwch Gynghrair Cymru mae Rhyl yn syrthio o’r brif adran yn dilyn colled 4-0 yn erbyn Aberystwyth y penwythnos diwethaf.

Fe ddechreuodd Y Rhyl y tymor presennol yn gryf ac roedd y Lilisgwynion yn y 3ydd safle wedi 10 gêm.

Ond dyw tîm Niall McGuinness ond wedi ennill pedair o’u 21 gêm gynghrair ddiwethaf gan lithro i lawr i safleoedd y cwymp.

Gemau diwethaf:
Llandudno 1-1 Y Rhyl (10/03/17)
Llandudno 2-2 Y Rhyl (14/01/17)
Llandudno 0-1 Y Rhyl – R1 Cwpan Nathaniel MG (04/10/16)
Y Rhyl 0-0 Llandudno (14/08/16)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob nos Lun am 6:30 ar S4C.