Rhagolwg: Caernarfon v Y Rhyl

Caernarfon v Rhyl
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Mercher, 25 Jan 2017, 16:06

Brynhawn Sadwrn mi fydd Caernarfon yn croesawu Y Rhyl i’r Oval ym mhedwaredd rownd Cwpan Cymru, ac hynny yn fyw ar S4C gyda’r gic gyntaf am 17:15.

Mae’r Cofis yn 2il yng Nghynghrair Huws Gray ac yn gobeithio achosi sioc arall yng Nghwpan Cymru ar ôl curo Caerfyrddin o’r uwch gynghrair yn y rownd ddiwethaf.

Dyma dymor gorau Caernarfon yng Nghwpan Cymru ers naw mlynedd (2007/08 – cyrraedd y 4edd rownd bryd hynny – colli 1-0 vs Cegidfa).

Os all Caernarfon guro Rhyl mi fyddan nhw mlaen i Rownd yr Wyth Olaf am y tro cyntaf mewn 11 mlynedd (2005/06 – colli 3-0 vs Llangefni ar ôl curo Coedpoeth, Caergybi, Porthmadog a’r Bala).

Mae’r Caneris wedi cyrraedd y rownd gynderfynol bum gwaith ond dyw’r clwb erioed wedi cyrraedd y rownd derfynol, ac felly erioed wedi codi Cwpan Cymru.

Mae Y Rhyl ymlaen i’r bedwaredd rownd ar ôl rhoi chweir 6-0 i Benrhyncoch yn y rownd ddiwethaf.

Mae’r Claerwynion wedi ennill y gwpan bedair gwaith (1952, 1953, 2004, 2006).

Hon fydd yr ail gêm rhwng y ddau glwb y tymor hwn gyda’r timau eisoes wedi cwrdd yng Nghwpan Nathaniel MG wrth i Rhyl ennill 5-1 ar yr Oval.

Dyw’r timau heb gwrdd yng Nghwpan Cymru ers 4edd rownd Cwpan Cymru 1984/85 (32 mlynedd yn ôl) Rhyl 2-1 Caernarfon – aeth Rhyl ymlaen i’r 5ed rownd i golli 1-7 yn erbyn Yr Amwythig!

Taith hyd yma:
Caernarfon: Conwy (1-5), Llangefni (4-4 – ennill 2-4 ar g.o.s), Caerfyrddin (3-1)
Y Rhyl: Penrhyncoch (6-0)

Caernarfon v Y Rhyl yn FYW ar S4C ddydd Sadwrn, 28 Ionawr am 17:00.

Bydd cyfle i ymuno â’r criw hanner awr yn gynt am 16:30 ar wefan s4c.cymru neu ar ein tudalen Facebook am y diweddaraf o’r meysydd chwaraeon.