Rhagolwg: Llandudno v Prestatyn

IMG_3777
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Mercher, 6 Sep 2017, 00:07

Bydd ‘na bêl-droed byw o Uwch Gynghrair Cymru ar gael i’w wylio ar Facebook Live nos Iau pan fydd Llandudno yn croesawu Prestatyn i Barc Maesdu, gyda’r tîm cartref yn gobeithio parhau â’u record 100% yn y gynghrair y tymor hwn.

Nos Iau

Llandudno v Prestatyn | Nos Iau – 19:45
Mae Llandudno wedi cael y dechrau perffaith i’r tymor drwy ennill eu tair gêm agoriadol yn y gynghrair ac heb ildio dim un gôl yn UGC hyd yma.

Llandudno yw’r unig glwb sydd â record 100% yn UGC y tymor yma, a’r unig glwb sydd heb ildio gôl.

Cysondeb yw’r gyfrinach yn Llandudno – mae Alan Morgan wedi dechrau yr un 11 ym mhob un o’u tair gêm gynghrair hyd yma – Cei Connah (2il) yw’r unig glwb arall i wneud hynny.

Mae Prestatyn wedi dychwelyd i UG Cymru ar ôl dau dymor yng Nghynghrair Huws Gray, ond dyw hi heb fod yn ddechrau hawdd i dîm Neil Gibson sydd wedi ennill un a cholli dwy yn y gynghrair hyd yma.

Sgoriodd tîm Neil Gibson 114 o goliau mewn 30 gêm y tymor diwethaf (3.8 gôl y gêm), ond dim ond unwaith mae Prestatyn wedi rhwydo yn UGC eleni (0.3 gôl y gêm).

Mae Prestatyn yn un o’r tri tîm sydd ond wedi sgorio unwaith yn eu tair gêm agoriadol (+Aber a Barri).

Bydd y ddau reolwr yn disgwyl am ymateb gan eu chwaraewyr wedi i’r ddau glwb golli i dimau o Gynghrair Huws Gray yng Nghwpan y Gynghrair yr wythnos ddiwethaf – Llandudno 0-1 Caernarfon, Treffynnon 3-3 Prestatyn (Treffynnon yn ennill 5-4 ar g.o.s)

Gêm ddiwethaf:
Y clybiau heb gwrdd ers tymor 2007/08 yn Nghynghrair Huws Gray

Llandudno v Prestatyn – yn FYW ar dudalen Facebook Sgorio nos Iau, 7 Medi am 19:45.