Rhagolwg: Moldofa v Cymru

DIvydjtWsAASY-l
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Mawrth, 5 Sep 2017, 14:50

Ar ôl buddugoliaeth ragorol gartref yn erbyn Awstria nos Sadwrn bydd Cymru yn anelu am ddim llai na triphwynt arall ym Moldofa nos Fawrth – Moldofa v Cymru yn fyw ar S4C am 19:15.

Tridiau wedi’r ymryson yn erbyn Awstria, ymunwch â Dylan Ebenezer, cyn golwr Cymru Dai Davies a’r cyn chwaraewr ganol cae rhyngwladol Owain Tudur Jones yn y stiwdio, Nic Parry a Malcolm Allen yn y blwch sylwebu a Nicky John ar yr ystlys ar gyfer y gêm hollbwysig rhwng Moldofa a Chymru yn Stadionul Zimbru yn Chisinau.

Mae angen i Gymru ennill er mwyn cadw’r pwysau ar geffylau blaen Grwp D, ond er gwaethaf safle isel Moldofa yn rhestr detholion FIFA ac er gwaetha’r ffaith i Gymru ennill y gêm gyfatebol yn rhwydd, fydd hi ddim yn hawdd yn Chisinau.

Dim ond unwaith mae’r Cochion wedi chwarae yn Chisinau, wrth i dîm oedd yn cynnwys Chris Coleman a Kit Symons, golli gêm ragbrofol Euro ’96 o dair gôl i ddwy ym mis Hydref 1994.

Rhaid osgoi’r fath berfformiad a chanlyniad y tro hwn os am gyrraedd y rowndiau terfynol yn Rwsia.

Gyda dim ond tair gêm yn weddill yng ngemau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018, mae Cymru yn dal yn y ras i gyrraedd Rwsia.

Gan mae dim ond y tîm sydd yn gorffen ar frig y grŵp sydd yn sicr o’u lle yng Nghwpan y Byd, mi fydd rhaid curo Moldofa os yw Cymru am gadw gobaith gwirioneddol o orffen ar y brig.

Dyw Cymru heb golli dim un o’u saith gêm yn yr ymgyrch hyd yma, ond ar ôl cael pum gêm gyfartal mae’n bosib mae targed realistig tîm Chris Coleman yw gorffen yn yr ail safle, gan obeithio sicrhau lle yn y gemau ail gyfle (bydd wyth o’r naw gwlad sy’n gorffen yn ail yn eu grwpiau yn mynd ymlaen i’r gemau ail gyfle – a pedwar o’r rheiny yn mynd ymlaen i Gwpan y Byd).

Ar ôl curo Moldofa yng ngêm agoriadol yr ymgyrch, fe gafodd Cymru bum gêm gyfartal yn olynol, cyn curo Awstria nos Sadwrn diolch i gôl arbennig Ben Woodburn ar ei ymddangosiad cyntaf i’w wlad.

Doedd Woodburn ond wedi camu i’r maes fel eilydd bedwar munud cyn iddo reoli’r bêl yn feistrolgar ar yml y cwrt a gyrru ergyd wych heibio golwr Awstria i gornel y rhwyd.

Bydd Cymru’n falch o gael Joe Allen yn ôl yn y garfan yn dilyn ei waharddiad, ac mi fydd yntau’n edrych ymlaen i herio Moldofa gan iddo sgorio ei gôl gyntaf i Gymru y tro diwethaf i’r timau gwrdd ar ddechrau’r ymgyrch mewn buddugoliaeth gyfforddus yn Stadiwm Dinas Caerdydd (4-0).

Gemau Grŵp D:
5 Medi 2017
Awstria v Georgia
Moldofa v Cymru
Gwe. Iwerddon v Serbia

6 Hydref 2017
Georgia v Cymru
Awstria v Serbia
Gwe. Iwerddon v Moldofa

9 Hydref 2017
Moldofa v Awstria
Serbia v Georgia
Cymru v Gwe. Iwerddon

Moldofa v Cymru yn FYW ar S4C nos Fawrth, 5 Medi am 19:15.