Rhagolwg penwythnos UG Cymru

IMG_3615

Mae’r penwythnos yn dechrau’n fuan yn Uwch Gynghrair Cymru gan y bydd Llandudno yn herio Prestatyn yn fyw ar-lein nos Iau gyda’r tîm cartref yn gobeithio parhau â’u record 100% yn y gynghrair y tymor hwn.

Nos Iau

Llandudno v Prestatyn | Nos Iau – 19:45
Mae Llandudno wedi cael y dechrau perffaith i’r tymor drwy ennill eu tair gêm agoriadol yn y gynghrair ac heb ildio dim un gôl yn UGC hyd yma.

Llandudno yw’r unig glwb sydd â record 100% yn UGC y tymor yma, a’r unig glwb sydd heb ildio gôl.

Cysondeb yw’r gyfrinach yn Llandudno – mae Alan Morgan wedi dechrau yr un 11 ym mhob un o’u tair gêm gynghrair hyd yma – Cei Connah (2il) yw’r unig glwb arall i wneud hynny.

Mae Prestatyn wedi dychwelyd i UG Cymru ar ôl dau dymor yng Nghynghrair Huws Gray, ond dyw hi heb fod yn ddechrau hawdd i dîm Neil Gibson sydd wedi ennill un a cholli dwy yn y gynghrair hyd yma.

Sgoriodd tîm Neil Gibson 114 o goliau mewn 30 gêm y tymor diwethaf (3.8 gôl y gêm), ond dim ond unwaith mae Prestatyn wedi rhwydo yn UGC eleni (0.3 gôl y gêm).

Mae Prestatyn yn un o’r tri tîm sydd ond wedi sgorio unwaith yn eu tair gêm agoriadol (+Aber a Barri).

Bydd y ddau reolwr yn disgwyl am ymateb gan eu chwaraewyr wedi i’r ddau glwb golli i dimau o Gynghrair Huws Gray yng Nghwpan y Gynghrair yr wythnos ddiwethaf – Llandudno 0-1 Caernarfon, Treffynnon 3-3 Prestatyn (Treffynnon yn ennill 5-4 ar g.o.s)

Gêm ddiwethaf:
Y clybiau heb gwrdd ers tymor 2007/08 yn Nghynghrair Huws Gray

Nos Wener

Cei Connah v Y Bala | Nos Wener – 19:45
Mae Cei Connah a’r Bala yn hafal ar chwe phwynt wedi i’r ddau glwb ennill dwy a cholli un yn UGC y tymor yma.

Fel Y Bala llynedd, fe syrthiodd Cei Connah allan o Gwpan Irn Bru ar y cynnig cyntaf eleni ar ôl colli 2-1 wedi amser ychwanegol yn erbyn Dumbarton o Bencampwriaeth Yr Alban y penwythnos diwethaf.

Mae’r Bala hefyd yn dod i’r gêm ar gefn colled wedi i’r Drenewydd yrru tîm Colin Caton allan o Gwpan y Gynghrair yn y rownd gyntaf yr wythnos ddiwethaf (0-1).

Yn y bedair gêm gynghrair rhwng y timau’r tymor diwethaf fe gafwyd tair gêm gyfartal, a Cei Connah’n ennill y frwydr ddiwethaf rhwng y clybiau – a gyda dim ond triphwynt yn gwahanu’r ddau dîm ar ddiwedd y tymor, roedd y fuddugoliaeth honno yn allweddol wrth i’r Nomadiaid orffen yn yr 2il safle am y tro cyntaf yn eu hanes.

Colli oedd hanes Cei Connah yn eu gêm gynghrair ddiwethaf, oddi cartref yn Llandudno (1-0).

Mae’r Nomadiaid yn sicr yn gryf ar gaeau gwair, ond efallai bod gwendid ganddyn nhw ar gaeau 3G gan nad yw tîm Andy Morrison wedi ennill dim un o’u pum gêm ddiwethaf ar gaeau artiffisial, gan sgorio ond unwaith yn y pum gêm hynny (Bala 0-0 Cei, Bala 1-1 Cei, YSN 1-0 Cei, Met 0-0 Cei, Llan 1-0 Cei).

Gêm ddiwethaf:
Cei Connah 2-0 Y Bala (14/04/17)

Y Seintiau Newydd v Derwyddon Cefn | Nos Wener – 19:45
Mae na dros 10 mlynedd ers i’r Derwyddon guro’r Seintiau yn UG Cymru (1-0, Ricky Evans – Awst 2007) ac mae’r Seintiau ar rediad o naw gêm gynghrair heb golli yn erbyn y Derwyddon ers hynny (ennill 8, cyfartal 1).

Yn y naw gêm rhwng y clybiau ers y fuddugoliaeth i’r Derwyddon yn 2007, mae’r Seintiau wedi sgorio 25 gôl, tra bod y Derwyddon ond wedi sgorio dwy.

Roedd y gêm ddiwethaf rhwng y timau yn achlysur hanesyddol, gan mae dyna’r gêm ble dorrodd YSN record y byd am y nifer fwyaf o fuddugoliaethau yn olynol (27).

Llwyddodd y Seintiau i drechu Livingston ar giciau o’r smotyn yng Nghwpan Irn Bru y penwythnos diwethaf i sicrhau lle yn y drydedd rownd i herio Elgin City.

Dyw’r Derwyddon heb chwarae ers colli yn erbyn Airbus yng Nghwpan y Gynghrair, ond mae tîm Huw Griffiths wedi cael dechrau gweddol yn y gynghrair wrth ennill un, colli un a chael un gêm gyfartal.

Gêm ddiwethaf:
Derwyddon Cefn 0-2 Y Seintiau Newydd (30/12/16)

Dydd Sadwrn

Aberystwyth v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Aberystwyth yn dechrau’r penwythnos i lawr yn safleoedd y cwymp ar ôl cipio dim ond un pwynt o’u tair gêm agoriadol.

Dyw tîm Neville Powell ond wedi sgorio unwaith yn y gynghrair, ac roedd honno’n gôl ddadleuol yng ngêm gynta’r tymor yn erbyn Y Barri (Bar 1-1 Aber, Aber 0-2 Llan, Cefn 2-0 Aber).

Yn wahanol i Aber, mae’r myfyrwyr wedi dechrau’n hynod o gryf gan ennill eu dwy gêm agoriadol, cyn ildio gôl hwyr yn Y Bala yn eu gêm gynghrair ddiwethaf i golli 2-1.

Mae’r blaenwr Adam Roscrow wedi cael dechrau da i’r tymor gan sgorio deirgwaith, ac felly mae hanner ffordd tuag at ei gyfanswm o’r tymor diwethaf yn barod (6 gôl yn UGC 2016/17).

Un achos am hynny yw dylanwad cadarnhaol yr asgellwr Jordan Lam, sydd ar frig rhestr ‘assists’ UGC ar ôl creu pedair gôl yn y gynghrair y tymor yma.

Enillodd Met eu dwy gêm yn erbyn Aberystwyth y tymor diwethaf gan gadw llechen lân yn y ddwy gêm – felly dyw Aber erioed wedi curo Met Caerdydd na sgorio yn eu herbyn yn UG Cymru.

Gêm ddiwethaf:
Aberystwyth 0-2 Met Caerdydd (14/01/17)

Bangor v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl colli eu tair gêm agoriadol y tymor yma, bydd Mark Aizlewood yn awyddus i gasglu pwyntiau cynta’r tymor yn Nantporth, ble dyw Caerfyrddin heb golli dim un o’u pedair gêm ddiwethaf.

Mae’r Hen Aur yn chwarae eu chwe gêm gyntaf o’r tymor oddi cartref tra bod y gwaith yn cael ei gwblhau ar eu cae 3G newydd yn Stadiwm Cymru Tyres, ac mae’n hanfodol eu bod yn dechrau tanio neu mae perygl i Gaerfyrddin lithro i drafferthion a cholli gafael ar weddill y pac.

Mae Bangor yn un o’r pum clwb sy’n dechrau’r penwythnos yn hafal ar chwe phwynt ar ôl ennill dwy a cholli un gêm gynghrair.

Bydd blaenwr Bangor, Dean Rittenberg yn gobeithio ei fod wedi gwneud digon i hawlio ei le yn y tîm a chael dechrau gêm gynghrair am y tro cyntaf y tymor yma wedi iddo rwydo pedair gôl yn erbyn Dinbych yng Nghwpan y Gynghrair yr wythnos ddiwethaf.

Gêm ddiwethaf:
Bangor 0-2 Caerfyrddin (22/04/17)

Y Barri v Y Drenewydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd y ddau dîm yma’n cwrdd am y tro cyntaf ers dros 13 mlynedd brynhawn Sadwrn (ers tymor UG Cymru 2003/04).

Ar ôl dechrau araf i’r tymor mae’r Drenewydd wedi deffro gan ennill eu dwy gêm gystadleuol ddiwethaf – Dre 4-1 Cfin, Bala 0-1 Dre (Cwpan y Gynghrair).

Mae’r Barri’n dal i ddisgwyl am eu buddugoliaeth cyntaf ers dychwelyd i UG Cymru, ond roedd ‘na berfformiad calonogol gan dîm Gavin Chesterfield yn erbyn y pencampwyr yn eu colled ddiweddaraf (0-1).

Rhoi’r bêl yng nghefn y rhwyd yw’r broblem bennaf i griw Barc Jenner ar hyn o bryd gan eu bod ond wedi taro unwaith yn UGC eleni, ond mae eu record amddiffynnol i’w ganmol gan eu bod ond wedi ildio deirgwaith (1 gôl ym mhob gêm).

Gêm ddiwethaf:
Y Barri 3-2 Y Drenewydd (27/03/04)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:35 ar S4C.